Home Overzicht Bewoners nemen voortouw in nieuw Sumatraplantsoen

Bewoners nemen voortouw in nieuw Sumatraplantsoen

0

Het Sumatraplantsoen gaat op de schop. Het na het Museumplein grootste plein van Amsterdam moet van een hangplek voor jongeren veranderen in een kleurrijke ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Bij de herinrichting van het plantsoen wordt het democratiseringsproces gehanteerd. Dit betekent dat bewoners nauw zijn betrokken bij het (her)inrichten van een gebied.

Bewoners van het plantsoen hebben hard gewerkt, gebrainstormd en geëxperimenteerd om een ontwerp van de herinrichting op papier te zetten. Midden in het plantsoen komt een ontmoetingsplek met zitgelegenheid voor ouders die op hun spelende kinderen letten. De ruimte is ook geschikt voor buurtevenementen. Rondom het plein wordt een grote groene strook met pluktuin aangelegd, een moestuin is ook een optie.

Voorlopig gaat het om een schetsontwerp dat sinds woensdag is te zien in de vitrines bij de zeecontainer op het plein. Buurtbewoners kunnen met de bij de zeecontainer aanwezige flyers reageren op het ontwerp en inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij de vitrines.

Het definitieve ontwerp volgt in een later stadium. De toekomst van het centrale Cruijff Court is nog niet bekend. Mogelijk wordt van het voetbalcourt een multifunctioneel sportveld gemaakt.

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin is blij met de inzet van de bewoners. ‘Tot voor kort werd het Sumatraplantsoen ervaren als onveilig en een hangplek voor jongeren. Nu geven bewoners het plein een nieuwe identiteit. Dankzij hen wordt het Sumatraplantsoen een kleurrijk, groen plein met sport- en ontmoetplekken en speeltoestellen voor alle leeftijden.’

Waarschijnlijk is de transformatie van het Sumatraplantsoen zomer 2023 voltooid.

Reageren op het ontwerp, meer lezen over de vervolgstappen en aanmelden om actief mee te denken over het nieuwe Sumatraplantsoen kan via  www.amsterdam.nl/sumatraplantsoen