Home Overzicht Bewoners Swammerdamstraat maken herdenkingsbordjes

Bewoners Swammerdamstraat maken herdenkingsbordjes

0

Dit jaar wordt er voor het eerst in de Swammerdambuurt een wat grotere herdenking op 4 mei  georganiseerd. Het is het directe gevolg van de in de vorige jaren georganiseerde acties en bijeenkomsten van  Namenennummers.nl

Het buurtcomité 4 mei van de Swammerdamstraat en omgeving heeft besloten er dit jaar meer cachet aan te geven en podium te geven aan enkele sprekers, bovendien te zorgen voor een professionele muzikale bijdrage.

Om slachtoffers persoonlijk te herdenken kan iedereen in de komende periode een gedenkpagina maken op de website Namenennummers.nl. Het bestaat uit het maken van een naambordje en het schrijven van een verhaal. Zie stappenplan voor uitleg hierover. Het naambordje krijgt een rol in het herdenkingsritueel. Houten plankjes kun je ophalen bij schoenmaker Charles; Ruyschstraat 14 (hoek Swammerdamstraat) Amsterdam. De naambordjes die vorig jaar zijn gemaakt worden opnieuw neergelegd, dit jaar kan je een ander slachtoffer herdenken.

Op 4 mei starten we vanaf 18.30 uur met het neerleggen van naambordjes. Om 19.15 zal er na een korte inleiding door het buurtcomité 4 mei, Rabbijn Shmuel Katz vertellen over de vroegere Oost-Europese synagoge aan het eind van de Swammerdamstraat. Bovendien over Rabbijn Meijer de Hond die in deze straat woonde en als ‘volksrebbe’ in de buurt (en in meerdere Amsterdamse Joodse buurten) op handen werd gedragen.

Na Rabbijn Katz spreekt Eva van Dijk, onlangs in de straat aanwezig om voor haar familie Stolpersteine te plaatsen. Zij zal over het vooroorlogse leven van haar familie vertellen en in samenhang daarmee over het Amsterdamse Joodse leven van voor de oorlog.

Zangeres Shura Lipovsky zal met enkele Jiddische en Hebreeuwse liederen de twee minuten stilte inleiden. Begeleidende musici zijn Marjolijn van Roon, blokfluit en Bert Vos, viool, Maaike Roelofs, cello van het Collectief Novaya Shira.

Het programma zal rond 20.15 uur afgelopen zijn.