Home Overzicht Blijft Oosterkerk kerk-met-buurtfunctie of wordt het de basis voor het Balletorkest?

Blijft Oosterkerk kerk-met-buurtfunctie of wordt het de basis voor het Balletorkest?

0

De toekomst van de Oosterkerk is nog altijd ongewis. De gemeente Amsterdam wil de kerk verkopen aan Stadsherstel, maar dan moet duidelijk zijn wat de bestemming zal worden. Het het Balletorkest of de Protestantse Kerk Amsterdam zou hoofdhuurder worden. De buurt heeft een grote voorkeur voor de Protestantse Kerk Amsterdam omdat daarmee veel buurtfuncties behouden kunnen blijven. Stadsherstel wil graag het Balletorkest in de kerk.

Wethouder Meliani zou op 1 november 2020 beslissen wie de hoofdhuurder van het gebouw zou worden, het Balletorkest of de Protestantse Kerk Amsterdam. Stadsherstel wil graag het Balletorkest in de kerk, maar de buurt heeft een grote voorkeur voor de Protestantse Kerk Amsterdam omdat daarmee veel buurtfuncties behouden kunnen blijven.

De wethouder besloot dit voorjaar om een bemiddelaar aan te stellen. Dat werd oud-D66-politicus Boris van der Ham. Hij kreeg het verzoek om te beoordelen of beide kandidaat-huurders de kerk niet gezamenlijk kunnen gaan gebruiken. Volgens het Eilanden Overleg en de Stichting Oosterkerk is dat een illusie, maar Van der Ham heeft onlangs in een tussenrapportage gemeld daar wel degelijk mogelijkheden voor te zien. Hij gaat die mogelijkheden nader onderzoeken met als gevolg dat uitsluitsel over de toekomst van de Oosterkerk nog even op zich laat wachten.

Het 17e-eeuws kerkgebouw heeft een rijke historie, maar in 1963 werd de kerk wegens bouwvalligheid gesloten. In 1969 kwam de Oosterkerk in bezit van de gemeente Amsterdam en werd de kerk grotendeels in historische staat hersteld. Vóór de restauratie had de gemeente plannen om de kerk te slopen als onderdeel van het grootschalige stadsvernieuwingsproject. Door optreden van de buurtbewoners is dat uiteindelijk niet gebeurd.

Van 1985 tot 2012 werd de kerk gebruikt door instellingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Nu die instellingen in buurthuis ‘De Witte Boei’ gevestigd zijn, wordt de Oosterkerk voornamelijk gebruikt als concertzaal, kantoorruimte, expositieruimte en voor bijeenkomsten. De Stichting Oosterkerk organiseert er onder andere laagdrempelige, gratis toegankelijke concerten.