Home Dwars nieuws Boodschappen doen om de hoek

Boodschappen doen om de hoek

0

Onderzoek bewijst de populariteit van de goed draaiende supermarkt Vomar aan de Nobelweg. Toch vindt de gemeente dat de winkel binnen afzienbare tijd de deuren moet sluiten. Het heeft tot een bijzondere bundeling van krachten geleid: die van de Vomar en actieve winkelende buurtbewoners.

Arie van Tol | Foto Elien van Helden

Eilien van Helden is als klant én als onderzoeker (stadmaker, ingezet via de Stadmakerscoöperatie) n\auw betrokken bij de pogingen om de Vomar open te houden. Ik spreek haar en Maud Gussenhoven, de ‘community manager’ van het Eenhoorngebied, op het terras van House of Watt. Oók al zo’n plek die het Eenhoorngebied de afgelopen jaren aan levendigheid heeft doen winnen.

In het gebied zijn flinke ontwikkelingen gaande. Renovaties van bijvoorbeeld de voormalige Casa en de Vergulde Eenhoorn, en nieuwbouw van onder andere het nieuwe Casagebouw en de nieuwe woningen in de Rudolf Dieselbuurt, hebben de buurt een opvallende lift gegeven.

Oude en nieuwe bewoners koesteren de supermarkt om de hoek. Er is een prettige sfeer tussen klanten en personeel en het is beslist ook een ontmoetingsplek. De gegroeide levendigheid in de buurt is mede te danken aan de Vomar.

Tijdelijk

Na het verdwijnen van het postkantoor en later ook het postsorteercentrum erachter, vestigde de Vomar een filiaal in de vrijgekomen ruimte. De gemeente gaf een tijdelijke vergunning, gebruikelijk als een functie niet binnen het bestemmingsplan past. De tegenoverliggende Lidl startte in dezelfde periode. Ook die zaak loopt goed. Elien noemt de argumenten van de gemeente voor beëindiging van de vergunning: ‘Er zijn meer dan voldoende vierkante meters supermarkt in de nabije omgeving. En er is gebrek aan ruimte voor andere (buurt)functies.’

De komst van een Jumbo bij het Amstelstation wordt door de gemeente niet genoemd, maar zal vast meespelen. Maud zegt daarover: ‘Voor veel mensen die slechter ter been zijn, zal die Jumbo te ver weg zijn.’

Leegstand

‘De gemeente noemt twee alternatieve functies voor het gebouw: vier klaslokalen voor het Pieter Nieuwland, die kennelijk ruimtegebrek hebben, en woningen. Maar tegelijkertijd geeft die gemeente toe dat ze er niet over gaat, dat de eigenaar bepaalt wat er gaat komen.’ En die eigenaar, Hoorne Vastgoed, wil net als de Vomar en de buurt dat er een supermarkt blijft. In de verste verte zijn er geen plannen voor woningen of een andere functie voor de buurt waaraan volgens de gemeente behoefte is, zoals een theater of sportaccommodatie. Na sluiting dreigt langdurige leegstand, die ook nog maar matig geschikt is voor anti-kraak-bewoning.  ‘Vier klaslokalen en enige woonruimte zijn mogelijk ook te realiseren boven de huidige supermarkt,’ voegt Elien daar aan toe.

Participatie

Zowel in de raadscommissie van de gemeente als bij de stadsdeelcommissie is er ingesproken door buurtbewoners van de Eenhoorn. Elien: ‘Hopelijk heeft die inspraak bestuurders en politici enigszins aan het denken gezet. De vraag is vooral waarom een zo weinig ingrijpende wens van de buurt niet gehonoreerd kan worden.’ Participatie is lastig bij tegenstrijdige belangen, maar in dit geval lijkt er helemaal geen sprake van andere belangen.

Betrokkenheid van bewoners heeft niet alleen geleid tot genoemde inspraak. Er zijn ook mooie buurtinitiatieven uit voortgekomen. Elien: ‘Zo was er op zaterdag 3 juli een druk bezocht feest voor de nieuwe bewoners van de Eenhoorn, georganiseerd door de buurtbewoners, Ymere en Philadelphia. De Vomar zorgde voor hapjes en drankjes. En drie weken later, op 24 juli, werd in samenwerking met HVO Querido een Weggeefdag georganiseerd bij de Vomar.’

Het wachten is nu op een enigszins toeschietelijk geluid van de gemeente, het liefst in de vorm van de mededeling dat er een wijziging komt in het bestemmingsplan: dat de Nobelweg 2 definitief een supermarktlocatie wordt. De buurt verdient het.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Mail naar [email protected]