Home Overzicht Broedplaats Het Baggerbeest is straks het allereerste gebouw in de Sluisbuurt

Broedplaats Het Baggerbeest is straks het allereerste gebouw in de Sluisbuurt

0

Op de zandvlakte naast de ingang van de Piet Heintunnel ontwikkelt Urban Resort de broedplaats ‘Het Baggerbeest’. Het wordt een gebouw waar kunst, cultuur, horeca en evenementen samenkomen. De broedplaats start eind 2022 en mag voor een periode van tien jaar in het gebouw blijven. Voor Urban Resort wordt het Baggerbeest de tweeëntwintigste broedplaats in Amsterdam.

De broedplaats vestigt zich in een nieuw gebouw dat is ontworpen door Studio Valkenier. Dat bureau is bekend van de Ceuvel en Hanneke’s Boom. Het ontwerp verwijst naar de kleine watersalamander die hier uit het slib van het IJ kruipt om nieuw terrein te verkennen. De vorm van het beest is duidelijk herkenbaar in de glazen kas op het dak. Dat is de plek waar straks groente wordt verbouwd, om in het café te serveren.

Op een oppervlakte van 3000 m2 biedt het Baggerbeest straks een werkplek aan tachtig tot honderd kunstenaars. Naast ruimtes voor creatieve ondernemers en kunstenaars komt er ook plek voor educatieve en maatschappelijke initiatieven, zoals een buurtkamer. Ze zullen een verbinding maken tussen onderwijs, kunst, de creatieve industrie en het lokale dagelijkse leven.

Broedplaats als kloppend hart

Bij het ontstaan van een levendige stadswijk komt meer kijken dan alleen beton gieten. Daarom is gekozen voor een broedplaats als kloppend hart waar omheen de Sluisbuurt zal verrijzen. Culturele voorzieningen, die onmisbaar zijn voor levendigheid krijgen hier een springplank en vanaf het allereerste begin kunnen de bewoners hier bouwen aan de verbinding in hun wijk. In Het Baggerbeest komt ook een talentontwikkelingsprogramma, dat in samenwerking met Cultuurhuis Oost wordt opgezet. Daarnaast creëert SLUISlab van Hogeschool Inholland er een plek waar studenten, onderzoekers, bewoners en andere belanghebbenden samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk.

Nieuwe buurt met brugfunctie 

De naam Het Baggerbeest verwijst ook naar de ontstaansgeschiedenis van het Zeeburgereiland, waar meer dan honderd jaar geleden slib uit het Oostelijk Havengebied nieuw land vormde. Uit deze bagger ontstaat nu een nieuw stuk stad. De Sluisbuurt vult straks het ‘gapende gat’ op tussen IJburg, Noord en Oost. Het is dus eigenlijk geen eiland, maar een brug die deze buurten verbindt. De broedplaats draagt straks bij aan deze brugfunctie. Bijvoorbeeld door jongeren uit IJburg te trekken, waar lange wachtlijsten zijn voor theaterscholen en muziekeducatie.