Home Dwars nieuws Buurt wil Barbaraschool op het Eikenplein behouden

Buurt wil Barbaraschool op het Eikenplein behouden

0

De Barbaraschool is niet weg te denken uit de Oosterparkbuurt. In 1889 werd, achter de Bonifatiuskerk, de Barbaraschool gebouwd, een katholieke meisjesschool, verbonden aan het klooster. Het werd in 1965 een gemengde school. Iedereen is vertrouwd met het beeld van de spelende schoolkinderen op het Eikenplein.

Ellen Ros | Foto Eddy Ellert

Sinds het voorjaar gonst het echter van de geruchten: gaat de Barbaraschool sluiten? De huur is in principe opgezegd door de eigenaar van het pand, de Parochie St. Bonifatius. Die wil dat de school vertrekt bij de start van het schooljaar 23/24. De Barbaraschool zou dan verhuizen naar een andere plek (dus niet sluiten).

Wat gebeurt er dan met het gebouw? Komt daar horeca, of een hotel? Allerlei geruchten gaan, maar het is goed de feiten op een rijtje te zetten. Vooral omdat er een plan is om de Barbaraschool op het Eikenplein te behouden.

Eigenaar, school en ouders

De parochie is eigenaar van een paar panden rond het Eikenplein, waaronder het schoolgebouw. Deze parochie is klein, heeft steeds minder leden. De onderhoudsstaat van het gebouw gaat achteruit. Het plan om te verkopen ligt daarom voor de hand. De parochie heeft het bestuur van de Barbaraschool vertelt dat zij in augustus 2023 naar een andere plek zullen moeten verhuizen.

De Barbaraschool zou liever niet vertrekken maar ziet ook geen mogelijkheid om het achterstallig onderhoud van het gebouw zo uit te voeren als nodig is. In 2014 is er, met steun van actieve ouders wel een begin gemaakt met een renovatie. De school kreeg daar zelfs een prijs voor in 2015, de gulden Fenix. Maar het renovatieplan is niet afgemaakt, er was onvoldoende geld en toen kwam Corona.

Maatschappelijk en cultureel centrum voor de buurt…

Niet alleen de ouders van de schoolkinderen, ook andere buurtbewoners hebben zich verenigd in de Stichting Vrienden van de Barbaraschool om de school voor de buurt te behouden. De Vrienden hebben inmiddels een plan gemaakt voor een nieuwe toekomst: Het Barbarahuis.

Toekomstig Barbarahuis

Onder de naam ‘Het Barbarahuis’ zou het pand een maatschappelijk en cultureel centrum voor de buurt worden, waarin de school en andere buurtvoorzieningen (kinderopvang, culturele organisaties) een plaats hebben. In het bijzonder heeft Partou aangekondigd groots uit te willen breiden in het pand voor kinderopvang van 0 tot 12 jaar. Misschien zouden er zelfs woningen voor leraren kunnen komen, die les moeten geven en nu geen huis kunnen vinden in Amsterdam.

Het plan is er. Diverse betrokken partijen hebben gezegd te willen meewerken en er is een geïnteresseerde maatschappelijk investeerder. De Vrienden hebben inmiddels ook contact gelegd met de voorzitter van het Stadsdeel over het plan. Zij willen zo snel mogelijk met alle partijen overeenstemming bereiken over een toekomstbestendige invulling met een maatschappelijk investeerder als nieuwe eigenaar, een integrale renovatie van het gebouw, en behoud van de school in haar prachtige gebouw.

Wat De Vrienden van de Barbaraschool betreft wordt er pas verhuisd als er begonnen wordt met de renovatie, en blijft de Barbaraschool behouden voor het Eikenplein.

Dwars zal deze ontwikkelingen op de voet volgen.