Home Overzicht Buurthuiskamer Leger des Heils terug in de wijk

Buurthuiskamer Leger des Heils terug in de wijk

0
Foto Harma Huiting | HaFo- Harma Fotografie

Het Leger des Heils wil een plek bieden waar iedereen thuiskomt en welkom is. Donderdag was de feestelijke heropening van het pand aan de Derde Oosterparkstraat. Hannelise Tvedt, commissioner van het Leger des Heils in Nederland was daarbij aanwezig. Voor de kinderen was een speciaal programma op  het Kastanjeplein. Vanaf maandag 4 oktober is het gebouw weer vier dagen per week geopend.

Door de coronacrisis was het lange tijd niet mogelijk mensen te ontvangen in de buurthuiskamer op de Derde Oosterparkstraat en diensten te houden. Nu de maatregelen zijn versoepeld kunnen buurtbewoners weer langskomen voor koffie, rondkijken in de tweedehands kledingwinkel en een zondagse dienst bijwonen.

Professionele hulpverleners van het Leger des Heils (ambulant ondersteuners) houden ook kantoor in het gebouw. Ze begeleiden cliënten van het Leger des Heils die in de wijk wonen. Een deel van het pand wordt daarnaast gehuurd door de stichting Nedles, die Nederlandse les geeft aan mensen met een migratie-achtergrond.

Het Leger des Heils wil nog zichtbaarder zijn in de buurt en buurtbewoners mogelijkheden bieden elkaar te leren kennen en vriendschappen op te bouwen. De voorlopige openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Op woensdag kunnen mensen om 12.30 aanschuiven voor een warme maaltijd.