Het college van B en W heeft ingestemd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatief Meer-Energie, infrastructuurbedrijf Firan en gemeente Amsterdam voor het bewonersinitiatief MeerEnergie. Daarmee is officieel een volgende stap gezet naar een warmtenet in Middenmeer-Noord.

Meer-Energie is een initiatief van een groep bewoners die de haalbaarheid van een buurtwarmtenet voor Middenmeer-Noord heeft onderzocht. Samen met een aantal deskundigen van Firan, een dochterbedrijf van Alliander, het netwerkbedrijf dat in Amsterdam verantwoordelijk is voor alle kabels en leidingen. Inmiddels ligt er een technisch kloppend en financieel haalbaar plan. Bij het gootonderhoud van Middenmeer-Noord is al rekening gehouden met een warmtenet. De buizen liggen voor een groot deel al in de grond.

Middenmeer beschikt over een eigen energiebron. Bij datacenters op het Amsterdam Science Park komt warmte vrij bij het koel houden van de servers. Deze warmte wordt nu gewoon de lucht in geblazen. In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat er zeker 5000 huizen van verwarming en warm water kunnen worden voorzien.

De temperatuur van de warmte die vrijkomt, is te laag om direct te gebruiken. Met een warmtepomp wordt de beschikbare warmte opgewaardeerd naar een hogere temperatuur om de huizen te verwarmen. Vervolgens wordt de warmte vanaf de centrale warmtepomp de wijk in gebracht naar een warmteoverdrachtsstation en vanaf daar gaat de warmte naar de woningen.