Home Overzicht Commissie adviseert negatief op uitbreiding sportpark Diemerpark

Commissie adviseert negatief op uitbreiding sportpark Diemerpark

0

Het voorstel van de gemeente om het sportpark in het Diemerpark uit te breiden met vier sportvelden niet past in de hoofdgroenstructuur. De Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) ziet niet hoe de sportfunctie kan worden uitgebreid, zonder dat dit ten koste gaat van de ‘struinnatuurfunctie’.

De TAC geeft aan dat het gemeentebestuur een keuze moet maken tussen de verschillende groentypes. Als de gemeente beslist het sportpark uit te breiden, dan is volgens de TAC noodzakelijk het sportcomplex zo landschappelijk en duurzaam mogelijk aan te leggen.

Alles draait om de sportnorm die de gemeente heeft vastgesteld. Deze norm koppelt het aantal sportvelden aan het aantal woningen. Om deze sportnorm te halen op IJburg 1, zijn vier extra velden nodig. Het totaal komt daarmee op tien velden, vijf hockey- en vijf voetbalvelden. Voor de inpassing zijn door de gemeente vier varianten bedacht. De landschappelijke variant, ‘sportpark als entree’ werd tijdens een bewonersavond in juni 2020 het meest positief beoordeeld. De gekozen variant kenmerkt zich door een grote, groene verblijfsruimte midden op het sportcomplex en de brede groene toegangen daar naartoe. Ook het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost en de betrokken wethouders hebben een voorkeur uitgesproken voor deze variant.

De TAC deelt de conclusie dat de gekozen variant de voorkeur heeft, maar is er ook kritisch op. Zo stelt ze onder meer dat uitbreiding van verharding voor parkeren onwenselijk is. Een parkeeroplossing buiten het park wordt geadviseerd.