Home Kunst Cultuurhuis Oost in aantocht: CBK eruit, Framer Framed erin

Cultuurhuis Oost in aantocht: CBK eruit, Framer Framed erin

0

Het mooie pand van het CBK aan de Oranje-Vrijstaatkade krijgt een nieuwe gebruiker. De kunstinstelling mag de indrukwekkende expositieruimte verlaten en op 1 augustus maakt Framer Framed uit Noord er z’n intrede. Wat de toekomst is van het CBK is onduidelijk. Nog tot het eind van het jaar mag de kunstinstelling een deel van het gebouw gebruiken.

Al jarenlang was het CBK onderwerp van discussie. De vraag of het de taak van de gemeente is om kunst uit te lenen, speelde daarin een grote rol. Toch ontwikkelde het CBK zich als belangrijke culturele instelling. Maar besluiten werden nooit genomen, mede door de geringe belangstelling voor kunst van achtereenvolgens de stadsdeelraad, de bestuurscommissie en stadsdeelcommissie. Het ging bij het CBK echter om meer dan kunstuitleen zoals vaaak spraakmakende exposities, educatie en culturele activiteiten.

Breekpunt lijkt nu de komst van cultuurhuizen. Er zijn er vier in de stad en ook in Oost moet er een komen. In het Kunstenplan van de gemeente is een belangrijke rol toegedicht aan dat fenomeen. Ze het bieden een podium aan nieuwe cultuurmakers en vormen een verbindende schakel met de andere kunstinstellingen. Voor het CBK, blijkt nu, is daarin geen plaats.

Kwartiermaker Moncef Beekhof heeft in opdracht van de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een cultuurhuis in Oost te realiseren. Hij adviseert niet voor één fysieke locatie te kiezen, zoals bij de andere vier cultuurhuizen in Amsterdam, maar voor een netwerk. Een multidisciplinair cultuurnetwerk waarin een aantal partijen een nauwe samenwerking aangaan als Cultuurhuis Oost.

Vijf partijen moeten in Cultuurhuis Oost de hoofdrol gaan spelen. Vier instellingen uit Oost zijn daarvoor aangewezen: Pleintheater, Q-Factory, Rode Loper op School, Nowhere en uit Noord Framer Framed. De laatste instelling is nu nog gevestigd in de Tolhuistuin in Noord en vertrekt vanwege huurverhoging. Beekhof adviseert nu om Framer Framed te huisvesten in het gebouw van CBK Amsterdam. De gemeente verhuurt straks een deel van het gebouw aan Framer Framed voor de reguliere programmering en gaat volgens de berichten een deel in co-creatie invullen.

Het CBK is weer wat het 35 jaar geleden begon, een kunstuitleen. Maar voor hoe lang? Krijgt het CBK de kans voor een doorstart als zelfstandige organisatie op een nieuwe locatie? Of gaat de collectie over naar een andere kunstuitleen zoals het SBK? De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in december een beslissing. Tot die tijd blijven de CBK kunstuitleen en kunstcollectie gehuisvest in het gebouw aan de Oranje-Vrijstaatkade.