Home Overzicht D66 wil haar standpunten ook in de stadsdeelraad laten horen

D66 wil haar standpunten ook in de stadsdeelraad laten horen

0

Wie zitten er in  de stadsdeelcommissie? Zijn er commissieleden vertrokken en vervangen door wie? Wie werden er vier jaar geleden gekozen? Over welke onderwerpen heeft de stadsdeelcommissie geadviseerd en hoe? We vinden maar weinig mensen die daarop de juiste antwoorden konden geven. D66 doet mee met de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost. Deze partij vindt het belangrijk om de bewoners van Oost te vertegenwoordigen en een stem te geven in de stadsdeelcommissie. En op die manier de standpunten die D66 belangrijk vindt, voor het voetlicht te kunnen brengen.

Hoe staat D66 tegenover het aangepaste bestuurlijk stelsel en de rol daarin van de stadsdeelcommissie? We vroegen het aan Siri de Vrijer, woordvoerder van D66 in het stadsdeel. ‘We staan positief tegenover de vernieuwing van het bestuurlijk stelsel. De rol van de stadsdeelcommissie wordt hiermee versterkt. D66 staat immers van oudsher voor politieke vernieuwing. In het huidig stelsel is het niet altijd duidelijk of, en hoe, een (ongevraagd) advies van de stadsdeelcommissie door het college en de gemeenteraad wordt opgevolgd.’

‘De werkwijze van het omgaan met adviezen wordt in het nieuwe stelsel daarom sterk verbeterd. Dan kan de raad en het college een advies van de stadsdeelcommissie zonder zeer zwaarwegende redenen niet zomaar afwijzen. Gezien er nog vele belangrijke en complexe onderwerpen moeten worden opgepakt – zoals verduurzaming – in de komende vier jaar, is het ook fijn dat er meer ambtelijke ondersteuning komt voor de stadsdeelcommissie. Het instellen van een bewonersloket kan de toegankelijkheid van de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur, en de verbinding met de buurt, vergroten.  D66 zal gebiedsgericht blijven werken om de afstand tussen de stadsdeelcommissie en de bewoners klein te houden.’

Wat kunnen bewoners verwachten als D66 in de stadsdeelcommissie zit? ‘We willen ons inzetten op een groen en duurzaam Oost en verbinding met de buurt. De stadsdeelcommissie kan een belangrijke rol spelen om deze lokale verbinding te faciliteren. We zijn voorstander van het instellen van buurtteams en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Verduurzaming en vergroening zijn belangrijke punten voor D66. Zoals beschreven in het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam, willen we ons blijvend inzetten voor een groot isolatieprogramma van bestaande woningen en kantoren. Pleinen en buurten in Oost kunnen nog groener worden. D66 wil dat iedereen zich in Oost thuis en veilig voelt.’

D66 wil op nieuwe locaties in Oost de omgeving goed inrichten. ‘Juist in Oost hebben we de opgave om de randen van Amsterdam leefbaar te houden. Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen en werken met voldoende groen en met een goede bereikbaarheid zijn hier onze uitgangspunten. Om het tekort aan woningen terug te dringen, kiezen we waar het kan voor verdichtingsbouw. We moedigen de komst van nieuwe wooncoöperaties en woonvormen aan. Uitvalswegen worden afgewaardeerd voor autoverkeer en zo aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en fietsverkeer. We blijven goede verbindingen voor duurzame verkeersdeelnemers agenderen.’

‘Het water in Oost is een geliefde recreatieplek. We willen dat mensen hier blijvend van kunnen genieten en daarom willen we ook de overlast effectiever aanpakken. We zetten vol in op nieuwe, duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen en stimuleren hierin kansrijke coöperaties.’

In de huidige periode heeft D66 vier stadsdeelcommissieleden. Dit zijn Philip Monas, Jan Jaap Knol, Pieter de Zwart en Huub van Schaijik. ‘We verwachten dat de bewoners met meer stemmen ons de gelegenheid zullen geven om hen met zes commissieleden te gaan vertegenwoordigen. Voor alle kandidaten geldt dat ze zeer betrokken zijn bij de buurt waarin ze wonen en soms zelfs zijn opgegroeid. Ze willen allen, niet alleen genieten van stadsdeel Oost, maar ook teruggeven. De kandidaten willen zich hardmaken voor belangrijke thema’s in dit stadsdeel. Zoals het op de juiste wijze vormgeven van de energietransitie, veilige verkeersroutes voor alle weggebruikers en plezierig en groen wonen.’

Nora Ait Boubker (Indische Buurt) voert de lijst aan, verder staan op de lijst Sigrid Hettinga (IJburg), Pieter de Zwart (Watergraafsmeer), Jorieke van der Schaaf (IJburg), Pieter Liefting (Oosterpark Buurt), Dimitry Grootenboer (Science Park), Huub van Schaijik (Weesperzijde), Boris Nienhuis (IJburg) Pierre-Hendrik Kruijer (Transvaalbuurt) en Jan-Bert Vroege (Oosterpark buurt).