Home Overzicht Dat verandert er dit jaar in Amsterdam

Dat verandert er dit jaar in Amsterdam

0

In het nieuwe jaar veranderen de tarieven voor allerlei diensten van de gemeente. Ook op het gebied van wonen, verkeer en hulp bij armoede gelden er andere of nieuwe regels en tarieven. Maar ook gaat er een pont varen tussen het Borneo-eiland en het Zeeburgereiland en gaat de nieuwe omgevingswet dit jaar in. We hebben alles op een rijtje gezet. (bron Gemeente Amsterdam)

Belangrijke veranderingen in de regels voor wonen in Amsterdam

Maatschappelijke beroepsgroepen krijgen voorrang bij huurwoningen. Van deze huurwoningen gaat 44 procent naar zorgmedewerkers, 34 procent naar leraren en 22 procent naar de politie.
Ouderen kunnen met voorrang een woning krijgen tot 70 m² met een middeldure huur (tot € 1.069,-).

Sinds 1 december 2022 zijn er nieuwe regels om leegstand tegen te gaan. Een huurwoning die geschikt is voor bewoning, moet binnen twee maanden weer bewoond zijn. Eigenaren moeten leegstand melden. De boete voor het niet melden is € 9.000,- voor professionele verhuurders en € 4.500,- voor andere overtreders.
De WOZ-waarde van woningen waar opkoopbescherming voor geldt, gaat naar € 533.000,-. Als u een woning onder die prijs koopt, moet u er zelf gaan wonen en mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren.

Amsterdammers die het hardst een sociale huurwoning nodig hebben, krijgen in het nieuwe jaar meer kans. Vanaf 16 januari verandert het systeem voor de verdeling van woonruimte. Woningzoekenden kunnen punten opbouwen door veel te reageren op woningen. Dit helpt mensen die dringend een woning nodig hebben. De nieuwe regels gelden voor alle ingeschrevenen bij WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat (waarschijnlijk) in op 1 juli 2023. Deze wet bundelt allerlei landelijke wetten en regels, en bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Veel overzichtelijker dus. Voor de stad moet een samenhangend digitaal Omgevingsplan komen, dat aangeeft wat waar mag.

Hulp bij armoede

De inkomensgrens voor regelingen voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen gaat omhoog: van 120 procent naar 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Daardoor kunnen meer mensen gebruikmaken van allerlei regelingen, zoals de Stadspas, de scholierenvergoeding en gratis ov voor ouderen.

Ook in het nieuwe jaar krijgen huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag vanwege de hoge energiekosten. De toeslag is € 800,-. Een deel van de energietoeslag 2023 (€ 500,-) is al in november 2022 uitgekeerd.

Op meer plekken in de stad worden gratis menstruatieproducten weggegeven.

Verkeer

Begin 2023 openen we twee enorm grote fietsenstallingen bij het Centraal Station. Bij De Entree (de centrumkant) gaat in januari de fietsenstalling Stationsplein open, onder het water, voor 7.000 fietsen. In februari openen we de fietsenstalling onder het IJ aan de IJboulevard (noordkant), voor 4.000 fietsen. Genoeg plek dus straks voor uw fiets. Elke eerste 24 uur parkeren zijn gratis. De verouderde ‘fietsflat’ gaat dicht en de fietsrekken op straat rond het station verdwijnen.

De maximumsnelheid in Amsterdam gaat vanaf december 2023 op 270 kilometer straat naar 30 kilometer per uur. Dat betekent dat 80 procent van de wegen een 30 kilometerweg wordt. Het verkeer wordt zo veiliger en stiller. De gemeenteraad beslist in januari over het plan. Daarna beginnen we met de voorbereiding.

In heel Nederland is het vanaf 1 januari 2023 wettelijk verplicht een helm te dragen op een snorfiets. In Amsterdam is de helmplicht voor snorfietsers niet nieuw. Snorfietsers rijden al vanaf april 2019 op de rijbaan binnen de ring A10, mét een helm op. In het nieuwe jaar moeten zij ook op het fietspad een helm op, en nu ook overal buiten de ring A10. Dit geldt ook voor passagiers. Geen helm op? Dan riskeer je een boete van € 100,-.

Een nieuwe pont voor fietsers en voetgangers vaart vanaf 9 januari tussen Zeeburgereiland en Sporenburg. De pont gaat 7 jaar lang varen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur, en vertrekt aan beide kanten elke 20 minuten.

Gemeentelijke belastingtarieven stijgen

Omdat de kosten omhoog gaan, stijgen ook de gemeentelijke belastingen. De verwerking van afval is duurder omdat er hogere eisen zijn voor afvalverwerking. Om de kosten van de inflatie voor een deel te dekken, zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht geïndexeerd. De afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht stijgt. Ook gaan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de roerenderuimtebelasting (RRB) omhoog.

De tarieven voor reclamebelasting, precario boten (liggeld) en precario terrassen stijgen met de jaarlijkse indexatie. Ondernemers betalen in het nieuwe jaar weer precariobelasting voor terrassen, winterterrassen en passagiersvaartuigen. Dit was tijdelijk gestopt vanwege corona.

We vragen in het nieuwe jaar een bijdrage aan bezoekers van een betaald evenement in de openbare ruimte, zoals een festival. Het bedrag is € 1,50 per bezoeker vanaf 500 betalende bezoekers.Door de inflatie verhogen we alle legestarieven met 3,4 procent.

De leges voor het bouwen van gebouwen gaan naar beneden vanwege de stijgende bouwkosten.

Het tarief voor activiteiten op de openbare weg, zoals straatartiesten en rondleidingen, gaat van € 206,45 naar € 201,-.