Home Dwars nieuws De echte Duurzame Koplopers

De echte Duurzame Koplopers

0

Bij duurzame koplopers denken we al snel aan mensen met een Tesla, zonnepanelen op het dak en een warmtepomp in de kelder, maar zijn dit wel echt de koplopers als het om duurzaamheid gaat? Volgens Jungle Amsterdam in elk geval niet, vandaar dat zij Imme Dros van de HvA hebben gevraagd om een onderzoek te doen naar hoe duurzaam mensen met een laag inkomen zijn ten opzichte van mensen met een hoog inkomen.

Jungle Amsterdam

Het blijkt namelijk dat veel mensen met een laag inkomen enorm duurzaam leven en eigenlijk zouden deze mensen dus als voorbeeld moeten dienen voor al die mensen met een hoog inkomen die vaak een enorm grote ecologische voetafdruk achterlaten. Eigenlijk zijn de mensen met een laag inkomen, dus de echte ‘duurzame koplopers’.

Zo stelt Imme in haar onderzoek, dat mensen met een kleinere beurs vaak lagere energiekosten hebben, dan mensen met meer geld. In het artikel ‘Shining a light on international energy inequality’ (University of Leeds, 2020) wordt toegelicht hoe dit komt, en wat blijkt? Rijke mensen maken meer gebruik van energie-intensieve goederen waardoor de energiekloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Uit een recent rapport van Oxfam Novib blijkt dat de afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie sinds 1990 te danken is aan het zuiniger leven van Europeanen met een lager of middeninkomen. De rijkste tien procent van de inwoners is in dezelfde periode juist méér CO2 gaan uitstoten (Oxfam Novib, 2020).

Een aanbeveling uit het rapport van Imme Dros, die de Jungle graag overneemt, is dat er meer aandacht moet komen voor de duurzame levensstijl van mensen met een laag inkomen. De Jungle wil deze groep graag als voorbeeld laten dienen voor mensen met een hoog inkomen en een grote ecologische voetafdruk. Hierbij dan ook een oproep aan alle duurzame bewoners van Oost met een laag inkomen, die hun kennis en ervaringen met anderen willen delen. Wij geven je graag een podium voor jouw verhaal middels filmpjes, podcasts of door het geven van een workshop.

Ook als je meer wilt weten over dit onderzoek, of over de activiteiten van Jungle Amsterdam, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected] of kijken op  www.jungle.amsterdam.