Home Overzicht De geweldige primeur

De geweldige primeur

0

Het was een moedeloos makende avond die ik zinloos zappend langs alle zouteloze zenders op mijn tv doorbracht. De telefoon ging. Het was mijn vrind Ernst, die me meedeelde dat hij me een geweldige primeur in de schoot ging werpen. Kijk, daar heb je vrienden voor, om je avond op te vrolijken met een nieuw exemplaar in de eindeloze reeks onthullingen die ik in mijn leven al heb mogen meemaken.

Een primeur over het Oosterpark, waar hij zich al jaren druk over maakt en als een eenzame strijder tegen de gevestigde orde met pijnlijke publicaties het publiek tracht wakker te schudden. Ernst tegen het onrecht, de misleiding en de in zijn ogen misdadige situatie van het Oosterpark. Morgen ging hij twee dagen naar Drenthe om daar te dromen van de daden die door de dagelijkse bestuurders genomen dienden te worden. Het park zou op giftige grond liggen, waardoor kinderen die er speelden in een vermindering in hun IQ zouden oplopen.

Er was een brief onderweg naar alle betrokken politici en alle media zouden op de hoogte worden gesteld. Er moesten waarschuwingsborden komen en de giftige grond moest worden afgegraven. op de website van de Stichting Herstel Oosterpark stond een rapport waar ik het allemaal kon nalezen, maar daar had ik geen tijd voor, want ik wilde deze primeur stante pede aan de openbaarheid prijsgeven Nu dus. Daarom dit stukje waarvan ik hoop dat dit geen moedeloos makende afloop krijgt en niet net zo zinloos is als zappen langs zouteloze tv zenders

en het is maar dat U het weet.