Home Overzicht PvdA: ‘De stadsdeelcommissie is voor ons een kleiner deel van de werkzaamheden’

PvdA: ‘De stadsdeelcommissie is voor ons een kleiner deel van de werkzaamheden’

0

Over welke onderwerpen heeft de stadsdeelcommissie geadviseerd en hoe? Wie zitten er in  de stadsdeelcommissie? Zijn er commissieleden vertrokken en vervangen door wie? Wie werden er vier jaar geleden gekozen? De PvdA communiceert vooral met relaties in de buurt: met sleutelfiguren, buurtorganisaties, lokale initiatieven en welzijnsorganisaties.

De PvdA doet weer mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost en hoopt vier tot vijf van de vijftien  zetels binnen te slepen.

De Partij van de Arbeid doet mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost. Lijsttrekker Bastiaan Minderhoud (29) maakt meteen een statement: ‘Er is nog onwijs veel werk aan de winkel in ons prachtige stadsdeel: het moet en kan eerlijker. Het stadsdeel an sich gaat vooruit – maar de mensen die achterblijven blijven steeds verder achter. We moeten keihard knokken om iedereen mee te laten komen.’

Hij is hoopvol en verwacht dat de PvdA vier tot vijf zetels in de stadsdeelcommissie zal behalen. ‘We hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt en veel initiatieven vooruit geholpen en ondersteund – en belangrijke onderwerpen aangekaart, zowel in Oost, als vanuit Oost stedelijk. Met name op het gebied van jongerenbeleid, armoedebestrijding en kansengelijkheid.’

De PvdA is dan ook keihard bezig geweest in Oost, maar via de stadsdeelcommissie, door de bewoners gekozen, is er maar weinig vernomen. Over wat er besproken is tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in het Stadsloket is er zo goed als niets naar buiten gekomen. Ook de Partij van de Arbeid hield zich stil. Bastiaan Minderhout: ‘De stadsdeelcommissievergadering is voor ons een kleiner deel van de werkzaamheden. Het grootste gedeelte bestaat uit het onderhouden van onze relaties in de buurt: met sleutelfiguren, buurtorganisaties en lokale initiatieven en welzijnsorganisaties. We breiden dat uit en gaan daarmee door.’

Op de vraag hoe de Partij van de Arbeid staat tegenover het aangepaste bestuurlijk stelsel en de rol daarin van de stadsdeelcommissie laat Bastiaan Minderhout duidelijk merken dat hij ook op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad staat. ‘Binnen het bestuurlijk stelsel zullen we in de periode 2022-2026 vanuit de gemeenteraad ervoor kiezen om afspraken te maken die het democratische gehalte van de besluitvorming zoveel mogelijk versterken. Met bijbehorende zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen voor burgers, bestuurders en volksvertegenwoordigers.’

Volgens Bastiaan Minderhout dient er een symbiotische relatie te ontstaan tussen de vertegenwoordigende democratie en de participerende democratie. ‘Wij streven ernaar om besluitvorming op zaken die burgers in de buurt direct betreffen op een zo laag mogelijk niveau neer te leggen. Concreet willen we zoveel mogelijk invloed hebben op onder andere participatie, sport, cultuur en de subsidieverstrekkingen daarvoor binnen het stadsdeel. En  uiteraard de afvalinzameling.’

Wat kunnen bewoners verwachten als de Partij van de Arbeid opnieuw in de stadsdeelcommissie zit? ‘Ze kunnen een partij verwachten die hen opzoekt in plaats van andersom, en niet alleen hun zorgen aanhoort, maar ook luistert en acteert. We proberen als partij niet alleen de agenda te volgen, maar ook de agenda te setten. Inwoners met de meeste problemen en uitdagingen zijn vaak het minst mondig daarover. Dat is jammer, ze verdienen juist onze aandacht. We zijn niet reactief maar proactief in onze benadering ten aanzien van de problemen in ons stadsdeel en het aandragen van oplossingen.’

De Partij van de Arbeid gaat campagne voeren en daarbij spelen de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol. ‘We sluiten ons aan bij onze stedelijke lijsttrekker Marjolein Moorman en gaan overal de straat op en langs buurtorganisaties. Volg daarvoor mijn instagram, facebook en twitterpagina’s en PvdA Amsterdam-Oost.’

De kandidaten van de PvdA

 1. Bastiaan Minderhoud (29 jaar, Indische Buurt) is momenteel lid van de stadsdeelcommissie. Hij staat ook als nummer 7 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  .
 2. Maxime van Boven (26 jaar, Oud Oost)
 3. Alexander Versteeg (40 jaar, Zeeburgereiland)
 4. Alden Susa (37 jaar, Indische Buurt)
 5. Ruben van de Ven (27 jaar, Indische Buurt)
 6. Jikke Reiber (47 jaar, IJburg)
 7. Wouter Wester (46 jaar, IJburg)
 8. Laurine Peeters (58 jaar, Oud Oost)
 9. Jochem Rebel (58 jaar, Indische Buurt)
 10. Paul Paulusma (76 jaar, IJburg) Lijstduwer
  .
  Meer over de kandidaten

Veel van het verkiezingsprogramma van de PvdA voor stadsdeelcommissie komt overeen met dat van de gemeenteraad. Wonen voor mensen met een kleine beurs, stoppen met verkoop van sociale huurwoningen. Creëren van plekken voor oudere inwoners met een migratieachtergrond en aanleunwoningen en samenwoon mogelijkheden. Maar ook meer sportvelden, bijvoorbeeld in het Diemerpark. De regie over afvalinzameling weer terugbrengen naar de stadsdelen. Meer aandacht voor armoedebestrijding en meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren om hun kansen op succes te vergroten. Uitbreiden van de buurtmoeders/vaders activiteiten uit om samen met bewoners te zorgen voor een veilige buurt.

De standpunten van PvdA Oost.