Home Overzicht Deelname Amsterdam-Oost aan landelijke cannabisexperiment onzeker

Deelname Amsterdam-Oost aan landelijke cannabisexperiment onzeker

0

Het kabinet heeft woensdag de Tweede Kamer voorgesteld om het stadsdeel Amsterdam-Oost als extra gemeente toe te voegen aan het landelijke cannabisexperiment. Tien gemeenten doen al mee aan de proef om te onderzoeken hoe het telen en verkopen van wiet en hasj in een gesloten keten in Nederland kan werken. Verschillende woordvoerders vragen zich af waarom Amsterdam-Oost zou moeten doen aan de proef.

Waarom Amsterdam-Oost toevoegen aam het experiment, vragen verschillende woordvoerders. De wens was dat een van de vier grote gemeenten zou meedoen, zegt Minister Dijkstra. Utrecht heeft zich uiteindelijk niet aangemeld, Amsterdam wel.

Dat Amsterdam meedoet heeft volgens Kamerlid Mutluer (GroenLinks-PvdA) meerwaarde omdat zo ook de problematiek van een grote stad meegenomen kan worden. De keuze voor Amsterdam vindt Krul (CDA) ‘echt onbegrijpelijk’, gezien de reputatie van het drugstoerisme daar. Hij voorspelt dat Noord-Holland het ‘nieuwe cannabis valley’ wordt.

Het is wel ingewikkeld dat het gaat om een stadsdeel en niet een hele gemeente, vinden verschillende woordvoerders. Heel Amsterdam mee laten doen zou volgens de Minister het experiment te groot maken.

De Kamer heeft een brief ontvangen van vijf coffeeshophouders in Oost die het niet zien zitten. Het is een voorwaarde dat alle coffeeshops in een gemeente of stadsdeel meedoen, benadrukt Michon (VVD). Dijkstra reageert dat dit blijft gelden. Ook de burgemeester van Amsterdam heeft hierin een rol, vult Yeşilgöz aan.

Verschillende woordvoerders stellen het hele experiment op zich ter discussie en niet alleen de toevoeging van Amsterdam als elfde deelnemende gemeente. Bikker (ChristenUnie) zegt bijvoorbeeld dat zij überhaupt een drugsvrije samenleving wil. Sneller (D66) is juist blij met de stappen richting regulering. Regulering vindt hij beter dan het huidige gedoogbeleid dat “Nederland onveilig en ongezond maakt”.

Een Kamermeerderheid heeft eerder al tot het experiment besloten, roept Minister Dijkstra in herinnering. Het experiment wordt goed begeleid, gemonitord en geëvalueerd, benadrukt Minister Yeşilgöz. Pas na het experiment zal de discussie over eventuele verdere regulering plaatsvinden. Dat het daartoe leidt, is dus geen uitgemaakte zaak.

Jansen (NSC) heeft “serieuze bedenkingen” bij deze wetswijziging, onder andere vanwege het effect op de volksgezondheid. Ze vreest dat reguleren kan leiden tot meer gebruik en normalisering van cannabis. Claassen (PVV) vindt ook dat de wetswijziging slecht te rijmen valt met het preventiebeleid en het streven naar een gezonde jeugd.

De Kamer stemt op 5 maart over het wetsvoorstel.