Home Dwars nieuws Dezelfde hulp bij u in de buurt

Dezelfde hulp bij u in de buurt

0
Kamerlingh Onneslaan 34.

Een nieuwe naam in lokaal zorgland: Buurtteam Amsterdam-Oost. ‘Er verandert voor de bewoner die hulp of advies zoekt helemaal niets.’ Dat is wat Wilma van der Camp en Tetske Woelders willen benadrukken. ‘De nieuwe buurtteams zijn vooral bedoeld om de sociaal-maatschappelijke dienstverlening organisatorisch beter te stroomlijnen.’

Arie van Tol | Foto’s Eddy Ellert

Buurtteam Amsterdam is sinds 1 april de nieuwe term waaronder in heel Amsterdam zorg en welzijn in de buurt wordt aangeboden. Wilma van der Camp en Tetske Woelders zijn buurtteammedewerkers (in dienst bij Dynamo), voorheen deden zij zo goed als hetzelfde werk als maatschappelijk werkers. Nieuwe collega’s uit de ambulante ondersteuning sluiten gedurende het jaar aan bij het buurtteam. Wilma heeft als uitvalbasis Post Oost, het centrum van Buurtteam Oud-Oost. In de Dynamo-vestiging aan de Kamerlingh Onneslaan 34 huist Buurtteam Watergraafsmeer, daar concentreert zich het werk van Tetske.

‘Als het kan, verlenen we zoveel mogelijk de hulp zelf’

Er zijn in stadsdeel Oost ook nog Buurtteam Zeeburg en Buurtteam IJburg. Wilma vult aan: ‘Behalve die vier genoemde zijn er in elke wijk andere locaties waar het Buurtteam te vinden is, over het algemeen bekende plekken als buurtkamers, buurtcentra, servicepunten, etc.’ Met de term buurtteam verdwijnt ook de term buurtpunt, zegt Wilma: ‘Amsterdam streeft naar meer uniformiteit, de invoering van de buurtteams is vooral daarvoor bedoeld, om zowel inhoudelijk als in de vorm, dus ook bij naamgeving, eenduidiger te zijn. De naam buurtpunt gaan wij veranderen in spreekuur.’ ‘Daarmee moet het voor bewoners en ketenpartners gemakkelijker worden om aan te kloppen bij ons,’ voegt Tetske daar aan toe.

Wijttenbachstraat 34.
Afspraak

‘Het buurtteam is in principe elke werkdag van 9 tot 5 open, ofwel om binnen te lopen, ofwel om te bellen. Dat het in deze coronatijd anders verloopt zal niet verbazen. Ook wij werken nu alleen op basis van afspraak. Dus bewoners met vragen kunnen ons bellen, vervolgens maken we of live een afspraak, of we maken een digitale afspraak, of we komen er telefonisch uit.’

Wilma vult Tetske aan: ‘Mailen kan ook, een probleem kan ook via de mail voorgelegd en door ons beantwoord worden. Natuurlijk blijft ook het outreachend werken, het bij bewoners thuis langs gaan.’

Vragen gaan veelal over de volgende leefgebieden: zorg, geld, wonen, werk, meedoen, gezondheid en veiligheid. Zo worden ze vermeld op de folder van Buurtteam Amsterdam.

Op de vraag of een buurtteammedewerker doorverwijst of hulp verleent antwoordt Wilma: ‘Dat doen we beide. Als het kan verlenen we zoveel mogelijk de hulp zelf, we luisteren, denken mee en zo nodig adviseren we. Als er meer specifieke expertise nodig is betrekken we die erbij. Die expertise kan van collega’s zijn, van sterk aan ons gelieerde organisaties of gespecialiseerde, meer stedelijke hulpverleningsinstanties.’

Organisatie

In de praktijk zal er niet zo veel veranderen, vermoeden Wilma en Tetske. Organisatorisch ligt dat anders. Op mijn vraag of de wijk(zorg)tafels nu gaan verdwijnen zegt Wilma: ‘Nee, ze blijven, maar er komen er minder. Eens per ongeveer zes weken blijven werkers uit de sociaal-maatschappelijke lokale sector bij elkaar komen.’ Tetske: ‘Buurtteammedewerkers zijn mede-organisator van de wijktafels.’ Wilma: ‘Gelukkig zullen de buurtteams wel groepswerk blijven bieden, werk dat nu door corona al enige tijd minimaal aangeboden wordt.’ Elk stadsdeel in Amsterdam heeft sinds 1 april een Buurtteamorganisatie. Zes jaar beslaat de periode van de aanbesteding. In Oost dongen zowel Civic als Dynamo naar de opdracht. Het is Dynamo geworden, in nauwe samenwerking met Philadelphia, Leven & Zorg, perMens en ZGAO.

Het beeld dat eenzaamheid het grootste probleem is in coronatijd wordt bevestigd door Wilma en Tetske. ‘Al is ook regelmatig te horen dat mensen hun eenzaamheid minder als een last beschouwen dan voorheen, omdat anderen in een vergelijkbare situatie zitten en omdat er uiteindelijk nu meer aandacht is voor elkaar.’

Ik spreek af over een half jaar, als Buurtteam Amsterdam Oost ‘gezet’ is en corona hopelijk verleden tijd, nog eens bij ze aan te kloppen, om te vernemen of de praktijk en de organisatorische stroomlijning ten positieve zijn bijgesteld.

Voor een afspraak 020 462 0300 | [email protected] | www.buurtteamamsterdam.n