Home Duurzaam Diemen vraagt informateur biomassacentrale te schrappen

Diemen vraagt informateur biomassacentrale te schrappen

0

De gemeente Diemen vraagt in een brief aan informateur Tjeenk Willink de ‘formerende partijen om stelling nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor het opwekken van warmte voor huishoudens.’ De brief is ondertekend door de voltallige gemeenteraad en door burgemeester en wethouders van Diemen.

Diemen geeft aan dat er veel weerstand is tegen die plannen onder inwoners van Diemen en omstreken, maatschappelijke organisaties, de gehele politiek. ’Houtige biomassa blijkt lang niet zo duurzaam te zijn. De vraag naar biomassa leidt tot ontbossing in de landen van herkomst, de verbranding ervan zorgt voor extra uitstoot van CO2 en de aanname dat biomassa CO2-neutraal is blijkt vooral een papieren werkelijkheid.’

Diemen vraagt de informateur ook te onderzoeken of de aan Vattenfall toegekende zogenaamde SDE-subsidie voor de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken. Zij wijst erop dat Vattenfall van plan is de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen te bouwen, onder meer gefinancierd met subsidies.

Niet alleen in Diemen maar bijvoorbeeld ook op IJburg is er steeds meer verzet tegen het gebruik van houtige biomassa. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg uitte onlangs op Twitter haar zorgen over de CO2-uitstoot van de Diemense biomassacentrale.