Home Overzicht Dijksgracht Oost krijgt metamorfose

Dijksgracht Oost krijgt metamorfose

0

De Dijksgracht is een prachtig stukje dijk tussen Oostenburg en de Kattenburgerstraat. Mogelijk dit jaar nog zal een begin gemaakt worden aan een fiets- en wandelroute langs het water dan de Dijksgracht. Later komt er wellicht grond vrij van de spoorwegen voor de bouw van woningen. Er gaat veel veranderen aan de Dijksgracht en omgeving.

Mogelijk dit jaar nog zal een begin gemaakt worden aan de langverwachte fiets- en wandelroute bij de Dijksgracht. Het wordt een mooie ‘langzaamverkeersroute’, zonder auto’s en met uitzicht op het water. De fiets- en wandelroute verbindt de binnenstad en het Centraal Station met Oostenburg en is de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk.

Maar er is meer. Ter hoogte van de Dijksgracht Oost brengt ProRail het aantal sporen terug. Daardoor komt zo’n 15.000 tot 17.000 m2 ter beschikking voor Spoorpark Oostenburg. Een soort terrassenpark op de zuidelijke helling, met veel zon en uitzicht op het water. De gemeente is in gesprek met ProRail of zij dit park in bruikleen mag krijgen zodat het openbaar kan worden.

In het aangrenzende water komen veertig ligplaatsen voor rondvaartboten. Deze ontlasten het Damrak en Rokin, waar veel op- en afstapplekken zijn. Door de aangemeerde boten op het Damrak en Rokin komt de toegankelijkheid van dit vaarwater in het geding. Alleen ongebruikte rondvaartboten liggen aangemeerd aan de Dijksgracht. Er komen geen op- en afstapplekken.

Ook komen er dertig dekschuiten bij de Dijksgracht Oost. De schuiten voorzien in het herstel van kades en bruggen in de stad. Dit gebeurt vaak vanaf het water.

In april vindt een aantal informatiebijeenkomsten plaats. Daar kijkt de gemeente of het plan nog op kleine punten is te verbeteren. De resultaten worden verwerkt in een ruimtelijke visie, nog voor de zomer wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur.