Home Overzicht Dijksgracht straks verbindingsroute voor fietsers en wandelaars

Dijksgracht straks verbindingsroute voor fietsers en wandelaars

0

De Dijksgracht gaat op de schop. Langs het spoor bij de Dijksgracht Oost komt een wandel- en fietsroute, die de nieuwe woonwijk Oostenburg en de achterliggende Czaar Peterbuurt verbindt met de binnenstad en het Centraal Station. De 80-jarige kademuur wordt daarvoor geschikt gemaakt. Ook wordt een park aangelegd. Langs de gracht komen ligplaatsen voor boten. Omwonenden maken zich zorgen.

Door de komst van het fiets- en wandelpad verdwijnt het groen op het spoortalud. Vleermuizen maken gebruik van de struiken om voedsel te vinden. Langs de Kattenburgerkade en Marinierskade worden nieuwe struiken geplaatst en op het spoortalud wordt bloemrijk gras ingezaaid. Tussen de kade en de aanlegsteigers komt een plasdras-zone. Dat is een stuk gras waar een laagje water op staat. Dit trekt allerlei vogels en kikkers aan.

ProRail maakt ruimte voor een openbaar toegankelijk park. Dat kan door ter hoogte van de Dijksgracht Oost het aantal sporen te verminderen. Ook komt er een ‘fly over / dive under’ waardoor een deel van de sporen straks een stuk ondergronds gaat. Daardoor komt zo’n 15.000 tot 17.000 m² ter beschikking voor Spoorpark Oostenburg. Een soort terrassenpark op de zuidelijke helling, met veel zon en uitzicht op het water.

Volgens de plannen komen langs de Dijksgracht Oost zeventig ligplaatsen voor vaartuigen: veertig voor rondvaartboten en dertig voor bedrijfsvaartuigen. Deze bedrijfsvaartuigen zijn vergelijkbaar met de dekschuiten die hier nu in het water liggen. Deze vaartuigen voorzien onder andere in het herstel van kades en bruggen in de stad en dit gebeurt vaak vanaf het water.

Deze ligplaatsen zijn nodig vanwege de groei van het aantal toegestane passagiersvaartuigen. Ook groeit de behoefte aan alternatieve ligplaatsen voor vaartuigen die in de toekomst niet meer bij een rederij kunnen liggen. De Dijksgracht Oost wordt geen op- en afstapplek voor passagiers.

Buurtorganisatie 1018 (bo1018) maakt zich ernstige zorgen over de overlast die bewoners straks te wachten staat door de 24/7 in- en uitvarende boten. bo1018 laat in haar nieuwsbrief weten het opmerkelijk te vinden dat er geen sprake is geweest van een helder politiek besluitvormingstraject. ‘Er is een ambtelijk traject geweest met ambtelijke conclusies, en die blijken op onnavolgbare wijze een politiek besluit te zijn geworden. Er is in het hele traject geen inspraak geweest, geen enkele vorm van participatie, en er is niet gebleken dat er ooit enig onderzoek is gedaan naar mogelijke alternatieve ligplaatsen in de stad. Het bestuur zegt inmiddels dat het besluit “vast staat” en dat men het traject gaat inzetten om de bestemmingsplannen te wijzigen.’

Een klankbordgroep denkt mee over dit traject, adviseert over thema’s die voor de omgeving belangrijk zijn (bijv. sociale veiligheid, geluid en licht) en brengt ideeën in. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt samen met de klankbordgroep de verdere invulling bepaald. Interesse? Dan kun je je kaanmelden via [email protected]. Er kunnen maximaal 10 personen actief deelnemen. Meld u aan voor 9 juni. De eerste bijeenkomst vindt voor de zomervakantie plaats.