Home Lezen en schrijven Door harde bezuiniging staat de functie van de Oba fors onder druk

Door harde bezuiniging staat de functie van de Oba fors onder druk

0

De gemeente Amsterdam heeft in de conceptbegroting 2021 opnieuw een bezuiniging aangekondigd voor de Oba. Directeur Martin Berendse begrijpt dat bezuinigingen vanuit de gemeente nodig zijn om de ontstane coronatekorten op te vangen en te werken aan een herstelplan. De bezuinigingen staan haaks op de betekenis die de Oba heeft voor de stad. 

De Oba is immers bij uitstek de openbare plek in alle buurten waar iedere Amsterdammer terecht kan om te leren, zichzelf te ontwikkelen en inspiratie op te doen. De Oba is het platform voor kennisuitwisseling waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn en deel uitmaakt van de samenleving.

Het gemeentebestuur draagt de Oba op om het vestigingennetwerk te herijken, maar met deze financiële aanslag zal dat vooral neerkomen op inkrimpen. Tegelijkertijd wil de gemeente investeren in Huizen van de Wijk en buurtkamers. De Oba is hier samen met alle samenwerkingspartners groot voorstander van en dringt er bij de gemeente op aan om het vraagstuk van buurtvoorzieningen integraal en veel breder te benaderen.

Naast de bezuiniging kondigt het gemeentebestuur ook een nieuwe investering aan in Oba Next, een innovatieve nieuwe vestiging van de Oba op de Zuidas, vanaf 2025. Dit zorgt voor verwarring. Berendse: ‘Deze optelling van krimp en groei, brengt de Oba in een verwarrende positie. De gemeente moet met een samenhangende visie komen, waarin ons buurtvestigingennetwerk en ons innovatieprogramma elkaar niet dwarszitten maar versterken. Dat is waar we in geloven’.

De bezuiniging gaat om een structureel bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Dit is meer dan de helft van de totale bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurbegroting. De uitvoering door de Oba van de wettelijke taken en de gemeentelijke opdracht komen hierdoor in het geding. Berendse vraagt zich af of de Oba door deze structurele maatregel niet onevenredig zwaar wordt getroffen, rekening houdend met al eerder doorgevoerde bezuinigingen.

Directeur Berendse ziet veel liever een tijdelijke oplossing om de huidige situatie te overbruggen, dan nu voorzieningen af te breken om ze vervolgens later weer op te bouwen. Hij dan ook van mening dat de kosten voor herstel op de langere termijn veel hoger zullen uitpakken, dan de opbrengst van de bezuiniging.