Home Overzicht Door woningbouw Almere lijkt metro naar IJburg mogelijk

Door woningbouw Almere lijkt metro naar IJburg mogelijk

1

De woningnood wakkert het zoeken naar veel en betaalbare woningen aan. D66 en CDA willen dat er snel 25.000 woningen komen in Almere Pampus. Daar is dan ook een metroverbinding voor nodig die de nieuwe wijk in Almere met Amsterdam verbindt. Nieuw is het plan niet. Al in 2011 werd er over gesproken en het plan voor metro M55 ligt klaar met daarin twee of drie metrostations op IJburg.

De plannen voor een metroverbinding met Almere zijn ook voor IJburg van belang. De huidige openbaarvervoerverbinding met het centrum van de stad kan maar met moeite goed functioneren. Naast de vele storingen die veel invloed hebben op de dienstregeling is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. De mensen die op de nieuwe eilanden van IJburg gaan wonen, maken de behoefte aan meer kwalitatief openbaar vervoer alleen maar groter.

Het plan voor een IJmeerverbinding bestaat al jaren. Het is in 2011 gepresenteerd als M55-IJmeerlijn en voorziet in twee metrostations op IJburg, een op het Centrumeiland en een op Middeneiland. Ook een halte op Haveneiland wordt genoemd. In het plan sluit de IJmeerlijn aan op wat nu metrolijn 51 richting Isolatorweg is. Overstap is mogelijk bij de stations Zuid en Duivendrecht. Een snelle rit vanuit IJburg naar het Centrum, Zuid-Oost, Noord en de Zuidas is dan realiteit.

De IJmeerlijn verbindt Amsterdam met Almere.

De IJmeerlijn passeert in IJburg ondergronds, zonder geluidsoverlast en nadrukkelijke zichtbaarheid, waardoor de woon- en leefkwaliteit niet wordt aangetast. De verbinding kan worden aangelegd in fasen, waarbij in de eerste fase de lijn wordt aangelegd tot aan IJburg 2. In de volgende fase wordt de lijn doorgetrokken naar Almere. Mocht de ontwikkeling van Almere Pampus vertraging oplopen dan is IJburg al volledig aangesloten op het metronet.

D66 en CDA willen dat er onderzoek wordt gedaan naar een brug- en een tunnelvariant. De voorkeur van fractievoorzitter Jetten van D66: gaat uit naar een tunnel. ‘Dan kun je het IJmeer intact kan houden. Als je een snelle metrolijn aanlegt, ben je in 10 minuten in hartje Amsterdam.’ Op IJburg-strandeiland, dat nu wordt opgespoten, is al een uitsparing gemaakt voor een tunnelbuis.

De kosten van zo’n IJmeerverbinding werden in 2012 op 2,9 miljard euro geschat. De ondergrondse variant zou 1,6 miljard euro goedkoper zijn dan een 30 meter hoge brug over het IJmeer. Jetten verwacht dat de kosten grotendeels kunnen worden opgebracht door het nieuw op te richten Nationale Groeifonds. ‘Alle gronden zijn al in bezit van de overheid dus we verdienen geld met de verkoop van woningen. Dat geld kan weer geïnvesteerd worden in de infrastructuur.’

Het plan uit 2011 voor inpassing van de IJmeerlijn (groen) in het metronet.

1 REACTIE