Home Overzicht Dreiging aantasting Flevoparkbad en ligweiden van de baan

Dreiging aantasting Flevoparkbad en ligweiden van de baan

0

De dreigende aantasting van het Flevoparkbad door een plan voor een nieuwe tramremise voor de uitbreiding van het openbaar vervoer tussen IJburg en de rest van Oost is afgewend. In een van de studievarianten zou de remise precies op de plek van het zeer populaire buitenbad komen en zou een groot deel van de ligweiden worden opgeofferd aan de remise. Het buitenbad zou kleiner worden en bijna een derde van het bruikbare deel van het park zou kunnen verdwijnen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Marieke Doorninck van Ruimtelijke Ontwikkeling, dat de studievariant  Flevopark ten opzichte van andere mogelijke locaties slecht scoort in het onderzoek. Het gaat dan om moeilijke ruimtelijke inpasbaarheid, gering draagvlak in de buurt en de enorme kosten.

Jaap Kamerling

Inpassing van een grote tramremise voor liefst 44 trams zou een enorme opgave zijn mede omdat het park onderdeel is van de hoofdgroenstructuur en omdat het Flevoparkbad terug zou moeten worden geplaatst op een andere plek. En om de Joodse Begraafplaats niet te raken zou een heel duur en ingewikkeld spoorontwerp noodzakelijk zijn. Ook telt voor de gemeente de grote weerstand vanuit de buurt sterk mee evenals de bedenkingen van het bestuur van het stadsdeel.

De tussentijdse conclusie van de omgevingsmanager luidt daarom om de Flevoparkvariant niet verder te onderzoeken. Andere varianten zijn de Baaibuurt in Oost op de huidige locatie van de tramstalling, de Oostzijde van het Zeeburgereiland, het Oor van de A10 bij de westelijke op- en afrit van de S114 en het Strandeiland met in de laatste variant ruimte voor maximaal twaalf trams.

Voorzitter Sylvia Bakker van de Vereniging Flevoparkbad is erg blij met het staken van verder onderzoek naar de variant Flevopark. Wel wil de Vereniging nauw betrokken blijven bij de ruimtelijke ontwikkelingen rond park en zwembad. De variantenstudie naar een remiselocatie maakt deel uit van het Programma Bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg op tijd op orde. In het najaar komt er een eerste voortgangsrapportage van dit programma, dat vooraf ter bespreking wordt aangeboden aan het stadsdeel.