Home Overzicht Duurzame warmte voor alle woningen en gebouwen in Bajes Kwartier

Duurzame warmte voor alle woningen en gebouwen in Bajes Kwartier

0

In het Bajeskwartier worden de komende jaren ongeveer 1.350 (sociale) huur- en koopwoningen en circa 27.000 m² overige functies gebouwd. Alle gebouwen worden volledig energieneutraal, waarbij onder meer windenergie wordt gewonnen door de toepassing van dakelementen met ingebouwde windturbines. Ook wordt het organisch afval uit de wijk omgezet in stroom voor de (gasloze) woningen.

Alle zestien gebouwen op het Bajes Kwartier in wording, waaronder ook Hotel Jansen, de middelbare school Spinoza20first en de gemeentelijke sporthal, worden aangesloten op een warmte-koudenet, ook wel  een thermisch grid genoemd. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de reeds bestaande leidingstructuur van de oude bajes.

Het thermisch grid wordt aangesloten op een collectief warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat gebruik maakt van verschillende omgevingsenergiebronnen, zoals restwarmte van het naastgelegen datacentrum en warmte uit het oppervlaktewater (aquathermie). Ook wordt het mogelijk om warmte en koude uit te wisselen tussen de verschillende gebouwen binnen het gebied.

Het Bajeskwartier is opgedeeld in vier districten. Elk district wordt voorzien van een warmtepompcentrale waardoor er minder verlies van warmte is en er beter kan worden ingespeeld op de fasering van het project. Ook is het bronsysteem voorbereid om er in de toekomst naastgelegen gebieden op aan te sluiten.

De woningen worden in kleine aantallen opgeleverd en aangesloten op het warmtenet. De centrale installatie wordt echter ingesteld op het volledige aantal woningen dat uiteindelijk op het systeem wordt aangesloten. Hierdoor én door de relatief hoge luchtvochtigheid in nieuwbouwwoningen, heeft het warmtesysteem ongeveer een jaar nodig om optimaal te functioneren.

De bouw van het eerste appartementencomplex is in het vierde kwartaal van 2021 gestart. De eerste bewoners worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Check www.bajeskwartier.com