Home Overzicht Eerste Van Swindenstraat krijgt eenrichtingsverkeer en nieuwe bomen

Eerste Van Swindenstraat krijgt eenrichtingsverkeer en nieuwe bomen

0

De Eerste van Swindenstraat wordt opnieuw ingericht met eenrichtingsverkeer voor auto’s en een fietsstrook in tegengestelde richting en nieuwe bomen. De rijrichting voor auto’s wordt dit najaar bepaald. Met deze maatregelen wil het stadsdeel de straat aantrekkelijker en overzichtelijker maken voor het winkelende publiek en de bewoners.

Sinds 2017 is het stadsdeel met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over hoe zij deze woon- en winkelstraat aangenamer kan maken. Voor het voorlopig ontwerp gekozen is gekozen voor gemengd verkeer, waarbij fietsers en automobilisten de rijbaan delen. Voor fietsers in de tegengestelde richting van het autoverkeer komt er een aparte fietsstrook.

Na de herinrichting zijn er minder parkeerplekken beschikbaar omdat er is gekozen voor parkeervakken evenwijdig aan de weg, in plaats van schuine parkeervakken. Daarbij komen er voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van het winkelend publiek.

De bestaande bomen in de Eerste Van Swindenstraat zorgen voor wortelopdruk wat onder andere leidt tot losliggende tegels. De noordelijke bomenrij is bovendien in slechte staat. De zuidelijke bomenrij staat er beter bij. Om de herinrichting van de straat in een keer goed aan te pakken heeft het stadsdeelbestuur besloten alle bomen te vervangen. Dit zorgt voor een betere leefconditie voor de nieuwe bomen en de straat heeft voorlopig geen last meer van opdruk van de wortels. De twee beeldbepalende bomen op de kop aan de zijde van de Linnaeusstraat blijven staan.

Het merendeel van de leden van stadsdeelcommissie adviseerde op 2 juli positief op eenrichtingsverkeer en het behoud van zo veel mogelijk parkeerplekken. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. In dit najaar wordt dit voorlopig ontwerp vrijgeven voor inspraak. Bewoners en ondernemers kunnen dan opnieuw reageren. Mede op basis van deze inspraak wordt het ontwerp aangepast en definitief gemaakt. Daarna volgt de uitvoering van de werkzaamheden.

Begin dit jaar was de Eerste Van Swindenstraat gedurende acht weken tijdelijk ingericht als eenrichtingsstraat en zijn de verkeerskundige en omgevingseffecten in kaart gebracht. Uit de praktijkproef kwam de haalbaarheid van eenrichtingsverkeer naar voren.