Home Overzicht Extra geld voor dierenhulp aan minima

Extra geld voor dierenhulp aan minima

0

Steeds meer maken minima gebruik van de gemeentelijke regeling voor een bijdrage in de kosten voor de dierenarts. Daardoor hoeven huisdieren niet onnodig te lijden door financiële problemen van hun eigenaar. Nu is er 300.000 euro extra beschikbaar voor de dierenhulp waarvan de kosten zijn verdrievoudigd.

Vanuit het geld voor armoedebestrijding stelt de gemeente de komende drie jaren elk jaar 100.000 euro extra beschikbaar. Ook wordt het beleid aangescherpt: een aantal behandelingen zonder acute medische noodzaak wordt niet meer (volledig) vergoed. Op deze manier blijft het mogelijk om ongeveer 3.000 keer per jaar een dier te helpen met een zoek aan de dierenarts.

Uitgangspunt blijft dat het eerste dierenartsbezoek en chippen en registreren voor honden en katten voor 100 procent vergoed worden en dat medisch noodzakelijke behandelingen voor 50 procent worden vergoed (tot maximaal 300 euro). Ook de vergoeding van 50 procent van de kosten voor het definitief onvruchtbaar maken van katten blijft bestaan. Voor honden en konijnen vervalt die vergoeding en voor konijnen vervalt ook de vergoeding voor chippen/registreren. Overigens vervalt daarmee ook de chipplicht voor konijnen.

De regeling wordt uitgevoerd door de Dierenambulance Amsterdam, die waardebonnen uitgeeft aan mensen met een stadspas. Zij kunnen daarmee voor verschillende behandelingen terecht bij veel Amsterdamse dierenartsen. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat mensen uit financiële overwegingen besluiten hun huisdier niet, of te laat, te laten behandelen of onvruchtbaar te laten maken.

Check www.dierenambulance-amsterdam.nl