Home Overzicht Extra onderdoorgang bij Spaklerweg voor ontsluiting Bajes Kwartier

Extra onderdoorgang bij Spaklerweg voor ontsluiting Bajes Kwartier

2
Artist impression A&E Architecten.

Het Bajes Kwartier is in de maak. Op de plaats van de Bijlmer Bajes komen 1.350 woningen. Ontwikkelaars, stedenbouwers, sloopexperts, duurzaamheidskenners, constructeurs en architecten bereiden de bouw voor. De gemeente en ProRail maken tussen het Amstelkwartier en het Bajes Kwartier een extra onderdoorgang onder twee treinsporen en zeven metrosporen om de nieuwe wijk bereikbaar te maken.

De doorgang naar het Bajes Kwartier komt in het verlengde van de Amstelstroomlaan en ontsluit naar de Spaklerweg de nieuwe wijk. De voorbereidende werkzaamheden starten begin januari. Rond 8 januari is het daarom niet meer mogelijk langs de oostkant van de Spaklerweg, dus langs het spoortalud, te fietsen. Aan de andere kant van de rijbaan komt een fietspad met tweerichtingsverkeer.

Vanaf half januari worden er palen met een lengte van 24 meter ingetrild aan de oostkant van het spoortalud, voor een tijdelijke fundering. Deze tijdelijke fundering is nodig voor drie tunnelelementen die samen de onderdoorgang gaan vormen. Die werkzaamheden duren ongeveer vijftien werkdagen.

Artist impression A&E Architecten, het profiel van de Spaklerweg wordt nog bepaald.

Grote bomenkap
Eind januari worden 58 bomen gekapt aan de Spaklerweg. Ook aan de kant van het Bajes Kwartier bomen gekapt. Daar gaan 23 bomen tegen de vlakte. Om dat te kunnen realiseren wordt de Spaklerweg bij de kruising met de Amstelstroomlaan voor acht dagen teruggebracht naar één rijstrook voor autoverkeer.

Twee weken geen trein- en metroverkeer

Geen trein en metro
Van 14 tot 30 juli wordt de onderdoorgang aangelegd en is er  geen trein- en metroverkeer mogelijk op de plek waar de onderdoorgang komt. In die periode worden dagelijks 145.000 reizigers in het openbaar vervoer omgeleid via andere trein- en metroroutes en door de inzet van extra bussen. Tijdens die onderbreking van de ov-dienstregeling wordt 24 uur per dag gewerkt om alle trein- en metrorails te verwijderen, de onderdoorgang te af te maken, de spoorverbindingen weer te herstellen, te testen op veiligheid en daarna weer vrij te geven voor het trein- en metroverkeer.

In het begin zal deze onderdoorgang aansluiten op het bouwterrein. Wanneer het Bajes Kwartier klaar is, vormt de onderdoorgang een verbinding tussen de nieuwe wijken Amstelkwartier en Bajes Kwartier voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.

 

2 REACTIES