Op 5 mei, een zonnige Bevrijdingsdag, werd de start van het 32e stadsdorp, ‘Ons Amstelkwartier’, gevierd aan de voet van de watertoren in het Bellavistapark met bubbels, gebak, chips en vrolijke muziek.

Ank Engel

De belangstellenden werden welkom geheten door het Latin Orkest Mambo Choc en de initiatiefnemers: Jeroen Buijze, Ben Ahuis, Femke de Vetten en Donald Willenborg, die niet alleen informatie gaven over het stadsdorp, maar ook over Stadsveteraan020.

Nabuurschap
Een stadsdorp is een groep bewoners van een stadswijk die zich hebben verenigd met het doel de sociale cohesie te bevorderen tussen de bewoners en elkaar bij te staan met raad en daad. Een van de organisatoren van het feest merkte op dat het zeer op prijs wordt gesteld hiervoor het woord ‘nabuurschap’ te gebruiken, want dat geeft het beste weer waar het omgaat: ‘alleen bij een actieve opstelling kan het een succes worden. Buurtbewoners kunnen zich aansluiten door een mailadres op te geven of zich als lid aan te melden op de website zodat zij over alle buurtactiviteiten worden geïnformeerd’.

Denk bij buurtactiviteiten aan: wandelen, schilderen, samen eten, naar een museum of bioscoop en jeu-de-boulesspelen. En wat te denken van zwemmen in de Amstel? Initiatieven van leden van ‘Ons Amstelkwartier’ zijn welkom, want de activiteiten worden georganiseerd door de leden.

‘Op dit moment zijn er 32 stadsdorpen in zes stadsdelen van Amsterdam met 12.500 Amsterdammers die actief zijn en 2500 deelnemers per maand. Zo gaat het stadsdorp in tegen de anonimiteit van de stad, want de activiteiten zijn er voor alle belangstellende inwoners’ aldus Jeroen Buijze.

Stadsveteraan020
Er is in het Amstelkwartier ook een modern woonproject met sociale huurwoningen voor 55-plussers: Stadsveteraan020. Ouderen wonen er bij elkaar, al dan niet met gemeenschappelijke ruimtes (huiskamers, wasruimtes, een garage met deel-auto’s) en zorgen ook voor elkaar.

Zo worden de bewoners van het appartementencomplex mantelzorgers. Dat zal in de toekomst wel moeten want er zijn nu al te weinig hulpverleners. Het is echter niet de bedoeling dat de ouderen in hun appartementen blijven zitten zonder contact met andere bewoners. Het stadsdorp ‘Ons Amstelkwartier’ wil ervoor zorgen dat de verschillende bewoners, jong en oud, elkaar leren kennen. De activiteiten van het stadsdorp zijn dus ook bestemd voor de bewoners van de flat van Stadsveteraan.

Het Amstelkwartier
Het Amstelkwartier ligt in de wijk Overamstel in het stadsdeel Amsterdam Oost, bij de Weespertrekvaartbuurt en het Bajeskwartier. Van 1910 tot 1967 stond hier de Zuidergasfabriek, die gas uit steenkool en cokes aan de stad leverde. In 1967 ging de stad over op aardgas en de fabrieksgebouwen werden gesloopt. Alleen de watertoren is blijven staan als beschermd rijksmonument in het Bellavistapark.

De woningbouw in het Amstelkwartier vindt plaats in drie fasen. De bouw begon in 2010. De woningen van de tweede fase, rondom het Bellavistapark, zijn opgeleverd. Er worden in totaal 3400 woningen gebouwd, koopwoningen, vrije sector- en sociale huurwoningen. De mooie groene wijk met voorzieningen aan het water is klaar in 2030.