Het lijkt een historisch moment. Na vele plannen die gedurende zo’n tweehonderd jaar zijn gemaakt, is naast de plannen voor de Oostburg,  nu ook de financiering van de fiets- en voetgangersbrug over het IJ eindelijk rond. De kans dat die verbinding tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg er gaat komen is groot. Maar het duurt zeker nog tot 2034 voordat de brug over het IJ klaar is.

Het aanleggen van de brug kost naar schatting zo’n 300 miljoen euro. De gemeente en de Vervoerregio betalen allebei de helft voor de bouw van de Oostbrug. Daarnaast reserveert de gemeente geld voor veilige routes van en naar de brug. De Regioraad moet nog instemmen met het besluit. De plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt, waarna de bouw van de brug in 2031 kan starten. De Oostbrug is op zijn vroegst in 2034 klaar.

Een goede verbinding over het IJ is van groot belang om Amsterdam en de regio beter bereikbaar te maken. Net als de gemeente Amsterdam wil de Vervoerregio nu extra geld reserveren, omdat de fietsbrug over het IJ een belangrijke rol gaat spelen in het regionale fietsnetwerk. Via de Oostbrug zijn (elektrische) fietsers uit bijvoorbeeld Waterland, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad straks zo’n 10 à 12 minuten sneller aan de oostkant van Amsterdam. De Oostbrug sluit aan op de binnenring, de snelle fietsverbinding om het centrum van Amsterdam.

De Oostbrug kan op zijn vroegst in 2034 klaar zijn. Dat komt onder meer door de vele stappen die nodig zijn voordat de brug kan worden gebouwd. Eerst staan verschillende onderzoeken op het programma, bijvoorbeeld naar wind, geluid en natuur en stikstof. Daarna wordt vastgesteld aan welke eisen de brug moet voldoen en worden de details van het ontwerp, de contracten, kosten, risico’s en planning uitgewerkt.

Daarna wordt een marktpartij gekozen die de brug gaat bouwen. Als het ontwerp definitief is en alle vergunningen binnen zijn, is de inrichting van het IJ aan de beurt. Denk aan het verplaatsen van de vaargeul en het opschuiven van de duwbakken en de sliksteiger. En pas daarna kan de bouw van de brug starten. Bij een groot en complex bouwproject met een lange doorlooptijd als deze, zijn er tal van risico’s op vertraging.