Home Overzicht Focus op het Diemerpark

Focus op het Diemerpark

1

De gebiedsplannen zijn dit jaar uitgebreid met zogenaamde focuspunten. Dat zijn zaken waar we extra aandacht aan zullen geven en waar we in ieder geval in 2020 flinke resultaten op willen halen. Een zo’n focuspunt is het Diemerpark. Het Diemerpark is het grote park van IJburg. In feite is het grotendeels een voormalige gifbelt die afgedekt is en waar een flinke zandlaag op gestort is. Dat klinkt niet erg aanlokkelijk, maar in werkelijkheid is het een van de mooiste parken van Oost met een grote natuurwaarde. Juist dat zand zorgt voor een ongekende plantenrijkdom en bijbehorende diersoorten.

Met de groei van IJburg komt dit natuurpark steeds meer onder druk te staan. Hoogste tijd dus om het park wat toekomstbestendiger te maken. Daartoe zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd met elk hun eigen thema, de Ark-zone waar de natuur centraal staat. En beschermd en versterkt moet worden. De Zandheuvel en omgeving waar een modus gevonden dient te worden tussen de recreatiewensen en de natuurwaarden. En het Sportpark dat uitgebreid moet worden met vier velden, maar wat als geheel beter geïntegreerd moet worden zonder het park te verstoren. Eén plan, drie onderdelen met een oplopende moeilijkheidsgraad. Drie bijeenkomsten om de input van bewoners, belangstellenden en experts op te halen.

De eerste bijeenkomst over de Ark-zone is inmiddels geweest. We kregen goede input van onder andere de Vrienden van het Diemerpark. Steeds meer mensen verschaffen zich, al dan niet met een hond en/of kinderen toegang tot de Ark-zone. De paddenpoelen worden gebruikt om pootje te baden. En de ringslangen krijgen geen kans meer om zich rustig in het zonnetje op te warmen. En ook de vos kan zich er niet meer terugtrekken. Kortom hoogste tijd de Ark-zone minder toegankelijk te maken, te zorgen voor een slotenstelsel dat ook in de zomer nog vol water staat en misschien een loopbrug over de Ark-zone heen zodat je het gebied kunt zien zonder het te betreden. Dit zijn zomaar een paar ideeën die geopperd werden, goede ideeën wat mij betreft. Samen met de andere ideeën komen ze terug in een uitvoeringsplan voor de Ark-zone.

3 Maart is de bijeenkomst over de Zandheuvel en omgeving en op 16 april voor het Sportpark. In mei is dan het integrale plan voor het hele Diemerpark klaar zodat we nog vóór de zomer met de uitvoering kunnen beginnen. Ik hoop u op een van de bijeenkomsten te ontmoeten en anders deze zomer in het park!

1 REACTIE

  1. Dhr. Manuel zegt dat het Sportpark uitgebreid moet worden. Dat betekent meer plastic in het natuurlijke Diemerpark. De heer Manuel gaat daar niet over. Dat zou een besluit van de gemeenteraad moeten zijn. De gemeenteraad heeft daar nog geen besluit over genomen. Dat kan ook niet, want er is nog geen advies gevraagd en gekregen van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC). Bent u tegen verdere plastificering van het Diemerpark? Teken dan de petitie: https://petities.nl/petitions/stop-de-plastificering-van-het-diemerpark?locale=nl