Home Lezen en schrijven Geld voor prestigieus project Oba Next op Zuidas, bezuinigingen voor Oba in...

Geld voor prestigieus project Oba Next op Zuidas, bezuinigingen voor Oba in de buurt

0
Oba Next op Zuidas
Oba Next straks op Zuidas.

In november werd duidelijk dat de Oba moet bezuinigen. Vanaf 2023 is er als gevolg van het herstelplan minder geld beschikbaar voor de bibliotheek. De Oba heeft daarom de opdracht gekregen om het vestigingsnetwerk te herijken. Oba aan de Linnaeusstraat en op IJburg worden, naast andere vestigingen in de stad, met sluiting bedreigd. Tot verbazing maakt de gemeenteraad nu geld vrij voor een prestigieus project Oba Next dat een plaats moet krijgen aan de Zuidas.

Oba Next wordt de nieuwe leer- en ontwikkelplek van de Openbare Bibliotheek. Het wordt een openbare voorziening die met een breed aanbod van activiteiten kansengelijkheid moet stimuleren, door bij te dragen aan de talentontwikkeling en digitale vaardigheden van alle Amsterdammers.

Een groot aantal specialisten op het gebied van technologie en samenleving, talentontwikkeling en diversiteit, kennis, nieuws en media heeft zich verbonden aan Oba Next. De partners willen graag dicht op de Oba, op elkaar én op de bedrijven in Zuidas zitten om zo goed mogelijk samen te werken en zoveel mogelijk ontmoeting te creëren in Oba Next. Een plek moet een plek zijn die gonst van activiteit en waar de Oba met maatschappelijke partners uit de stad intensief samenwerkt.

Oba directeur Martin Berendse: ‘De Oba is al ruim 100 jaar de openbare plek waar alle Amsterdammers terecht kunnen om in vrijheid zichzelf te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Door Oba Next gaan we deze waarde inzetten voor de ontwikkeling van Zuidas als stadswijk. Met als doel om Amsterdammers ook de komende 100 jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het (digitale) maatschappelijke verkeer.’ Over de aanwezigheid dichtbij de bewoners geen woord.

In de begroting van Amsterdam voor 2021 wordt nog gesproken over de Oba die laagdrempelige, vertrouwde plekken biedt in de hele stad en Amsterdammers inspireert om te blijven leren. ‘De Oba zorgt dat informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, stimuleert reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt en laat de bezoeker kennismaken met kunst en cultuur. Om hier nog meer profijt uit te halen, zal de Oba nog intensiever gaan samenwerken met scholen, culturele instellingen en welzijnsinstellingen in de wijken.’

Een groot aantal specialisten op het gebied van technologie en samenleving, talentontwikkeling en diversiteit, kennis, nieuws en media heeft inmiddels zich verbonden aan Oba Next. De partners willen graag dicht op de Oba, op elkaar én op de bedrijven in Zuidas zitten om zo goed mogelijk samen te werken en zoveel mogelijk ontmoeting te creëren in Oba Next. Een plek die gonst van activiteit, waar de Oba met maatschappelijke partners uit de stad intensief samenwerkt. Waarom dat niet mogelijk is in het grote pand op het Oosterdok is niet duidelijk.

Het college heeft al ingestemd met het uitvoeringskrediet voor de bouw van Oba Next, een buurtkamer, de buurtteams en een fietsenstalling. De gemeenteraad beslist 21 april over de voordracht van het college. Het gebouw wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd.