Home Overzicht Gemeente steekt geld in onderzoek naar kunstmatige intelligentie

Gemeente steekt geld in onderzoek naar kunstmatige intelligentie

0

In een nieuw op te richten lab op het Science Park gaan vijf wetenschappers  zich bezighouden met de toepassing van Artificial Intelligence (AI) op het gebied van onderwijs, welzijn, omgeving, mobiliteit en gezondheid. De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) steken daar samen 2,8 miljoen euro in.

Artificiële Intelligentie (AI), in het Nederlands: kunstmatige intelligentie, is de verzamelnaam voor toepassingen waarbij technologie met behulp van algoritmen taken uitvoert waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Bedrijven zetten deze technologie bijvoorbeeld in om hun productieprocessen te verbeteren, om sollicitanten te selecteren en om gezondheidsdata te analyseren. In de coronacrisis helpt AI bij het zichtbaar maken van het verloop van de pandemie. Zo gebruikt het Amsterdam UMC een algoritme om de verspreiding van corona in Nederland in kaart te brengen.

Het lab dient ook als een informatiepunt voor bewoners en ondernemers met vragen over nieuwe technologieën en het ethisch en inclusief gebruik ervan. Het lab moet bewoners bewust maken van de kansen en risico’s van AI.

‘Technologie en AI brengen ons veel, maar kunnen er ook voor zorgen dat basisrechten als privacy, vrijheid van meningsuiting en rechtsgelijkheid onder druk komen te staan’, zegt wethouder Touria Meliani. ‘Deze rechten wil de gemeente Amsterdam zo goed mogelijk beschermen.’ De gemeente draagt 400.00 euro bij in het onderzoek.

Er kleven dus ook nadelen aan de inzet van AI. Beeldherkenningssystemen worden bijvoorbeeld getraind met foto’s van mensen met een lichte huidskleur, en herkennen daardoor mensen met een donkere huidskleur minder goed. Ook werken verzekeraars met rekenmodellen waarin postcodes worden aangemerkt waar meer risico is op inbraak. Deze modellen resulteren vervolgens in een hogere premie voor de inwoners van deze wijken. Dit vergroot de ongelijkheid in de stad. Met het Civic AI Lab wil de gemeente deze spanningsvelden onderzoeken, zodat AI in de toekomst gelijkheid en eerlijke kansen bevordert en de negatieve effecten van AI worden ondervangen.

Wethouder Victor Everhardt ziet Artificial Intelligence als dé wetenschap van de toekomst, maar er zitten ook risico’s aan. ‘Daarom is het zo belangrijk dat in het lab ook ethische vraagstukken worden onderzocht. In het lab worden bijvoorbeeld algoritmen ontwikkeld die datastromen rondom geboorte- en jeugdgezondheidszorg op een verantwoorde manier samenbrengen, zodat we er voorspellende factoren uit kunnen halen. Ook worden er modellen ontwikkeld voor een goede en eerlijke verdeling van financiën over leerlingen en scholen.’