Home Overzicht Gemeente zoekt met prijsvraag voor Doebaai naar meer levendigheid en verbinding

Gemeente zoekt met prijsvraag voor Doebaai naar meer levendigheid en verbinding

0
Foto gemeente Amsterdam.

Volgend jaar begint de gemeente met de bouw van Startblok Zeeburg. Dat gebeurt in de Baaibuurt Oost op het Zeeburgereiland, op de plek van P+R-terrein Zeeburg II. Ten noordwesten daarvan ligt Doebaai, een nog in te vullen kavel voor initiatieven die moeten zorgen voor meer levendigheid en verbinding met de buurt. Via een openbare prijsvraag ‘Doebaai’ gaat de gemeente op zoek naar een partij die op deze plek een mooi verbindend initiatief tot uitvoer kan brengen.

 Stedelijke ontwikkeling | Eelco Hiemstra

Startblok Zeeburg is een woonproject voor 250 jonge Amsterdammers. De helft van de woningen is beschikbaar voor studenten en jongeren van 18 tot 28 jaar, de andere helft is bestemd voor statushouders. Startblok Zeeburg moet de jonge Amsterdammers als het ware in de startblokken zetten voor het ‘echte leven’ en moet statushouders helpen hun weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

Voor maximaal 10 jaar
Het woonproject is van tijdelijke aard en is een extra huisvestingsopgave bovenop de al bestaande realisatiedoelstellingen van sociale huurwoningen in Amsterdam. De woningen worden gebouwd op toekomstige bouwlocaties waarvoor nu nog geen definitieve bestemming is.

Ten westen van het te bouwen Startblok Zeeburg staat al een studentencomplex van woningstichting De Key. Deze tijdelijke woningen, 541 in totaal, blijven er nog tenminste vier jaar staan. Het ontbreekt in dit gebied echter aan voorzieningen en daarom wil de gemeente dat er naast tijdelijke woningen ook een aanvullend programma wordt gerealiseerd. Hierbij gaat het om tijdelijke voorzieningen voor een periode van tien jaar tot de ontwikkeling van Baaibuurt Oost definitief is vastgesteld en wordt ingevuld.

Geschikte partij gezocht
De gemeente is met de prijsvraag ‘Doebaai’ op zoek gegaan naar een partij die deze tijdelijke voorzieningen wil en kan ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren. Door ruimte te bieden aan bijvoorbeeld horeca, werk- en studieplekken, startups en sociaal-maatschappelijke voorzieningen wil de gemeente zorgen voor meer levendigheid en verbinding met de omgeving. Ook zijn er wensen en behoeftes van de buurt verzameld tijdens diverse bewonersavonden, meetups en informatiebijeenkomsten. Deze worden meegenomen in de selectieprocedure.

Jury
Iedereen kan zich tot en met 30 oktober inschrijven voor de prijsvraag via het inschrijfformulier op Tenderned. Uit die inschrijvingen maakt de gemeente een voorselectie van maximaal vijf partijen. De definitieve selectie daaruit wordt samen met een jury verricht. Als je als bewoner zitting wilt nemen in deze jury,  stuur dan een e-mail aan projectmanager Tanja Runhaar, [email protected]. Er is plek voor twee bewoners, deze zullen door loting worden aangewezen.