Home Duurzaam Gezonde Stad: Groen oneerlijk verdeeld, we eten vaker plantaardig

Gezonde Stad: Groen oneerlijk verdeeld, we eten vaker plantaardig

0

Het groen in de stad oneerlijk is verdeeld, maar we eten wel vaker plantaardig en de stad wordt veiliger voor dieren. Dat blijkt uit de Gezonde Stad Monitor, die  inzicht geeft in duurzame ontwikkelingen in Amsterdam.

De Stichting De Gezonde Stad, een van de duurzame organisaties in het KIT aan de Mauritskade, brengt ieder jaar ‘De Monitor’ uit. Het is een publicatie die inzichtelijk maakt hoe Amsterdam ervoor staat als duurzame stad. Een greep uit de cijfers van De Monitor 2021 laat onder meer zien dat Amsterdam steeds veiliger is voor dieren. De otter is voor het eerst in 50 jaar terug in de stad. Andere feiten uit de Monitor: We eten minder vlees en neemt het aantal elektrische laadpalen in de stad flink toe. Toch zijn er volgens de Gezonde Stad nog radicale veranderingen nodig om de stad voor de toekomst leefbaar en gezond te houden.

Groen niet eerlijk verdeel over stadsdelen

Dit jaar schenkt de Gezonde Stad in de Monitor extra aandacht aan het effect van duurzame ontwikkelingen op de ongelijkheid in de stad. De hoeveelheid groen per Amsterdammer blijft afnemen, sinds 2015 met 1,7 m2 per inwoner. Dit komt doordat de stad en haar inwonersaantal groeien, maar de hoeveelheid groen niet meegroeit. Wel bezochten Amsterdammers het afgelopen jaar gemiddeld een dag per week vaker een park. Er is meer erkenning nodig voor de bestaande ongelijkheden om groen te realiseren waar iedereen van profiteert. Ook zijn er verschillen in gezondheid en levensverwachting per postcodegebied. De mate van luchtvervuiling heeft er invloed op.

Iedereen nodig voor duurzaamheidstransitie

De energieprijzen stijgen, 37 procent van de Amsterdammers leeft in energiearmoede. Ze geven meer dan 10 procent van hun inkomen uit aan de energierekening. Annick Mantoua, directeur De Gezonde Stad: ‘De komende jaren zullen we iedereen nodig hebben voor de duurzaamheidstransitie. Een flinke uitdaging, want we zien de afstand tussen verschillende groepen Amsterdammers groter worden. Toch kan juist duurzaamheid meerdere ambities samenbrengen, op zowel sociaal en ecologisch gebied.’

Slechtste luchtkwaliteit van alle steden

Ondanks de ingestelde milieuzones heeft Amsterdam de slechtste luchtkwaliteit van alle steden. Verkeer is de grootste oorzaak van de vieze lucht in de stad. Deelmobiliteit en elektrisch vervoer is in opkomst. Er staan 2750 deelauto’s en 700 elektrische deelscooters in de stad, en 8 procent van de Amsterdammers heeft een elektrische fiets. De stad groeit, maar de hoeveelheid groen in de stad groeit niet evenredig mee. Het aantal vierkante meter groen per inwoner neemt nog steeds elk jaar af.

We eten steeds minder vlees, 8 procent van de Amsterdammers geeft aan alleen plantaardig te eten. Er was het afgelopen jaar zelfs een havermelk tekort. Maar we eten nog niet gezond genoeg, 40 procent van de Amsterdammers heeft overgewicht. Afval scheiden kan beter. Met name groente-, fruit- en tuinafval wordt nog niet goed gescheiden, 31 procent van de gemiddelde Amsterdamse afvalzak bestaat uit GFT-afval.

De Gezonde Stad Monitor

 

De hoeveelheid groen per Amsterdammer blijft afnemen, sinds 2015 met 1,7 m2 per inwoner. Dit komt doordat de stad en haar inwonersaantal groeien, maar de hoeveelheid groen niet meegroeit. Wel bezochten Amsterdammers het afgelopen jaar gemiddeld een dag per week vaker een park.

De resultaten van dit jaar laten ook zien dat we steeds meer duurzame voeding kopen en minder voedsel verspillen, maar dat we het afgelopen jaar wel meer vlees zijn gaan eten. Dat kan veel beter natuurlijk!