Home Overzicht Voorlopig geen nieuwe darkstores voor flitsbezorging in woonwijken

Voorlopig geen nieuwe darkstores voor flitsbezorging in woonwijken

0

Voorlopig mogen er geen nieuwe ‘darkstores’ voor flitsbezorging worden geopend. De bevoorrading van de darkstores zoals Flink, Gorilla, en Getir en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgt voor drukte en geluids- en verkeerhinder. Dit levert veel overlast op voor buurtbewoners.

Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende mogelijkheden om de vestiging van flitsbezorgdiensten vanuit darkstores te reguleren. Dit staat een zorgvuldige ruimtelijke inrichting in de weg. Het college vindt het belangrijk dat bij de vestiging van nieuwe darkstores voor flitsbezorging de negatieve effecten op de leefomgeving worden beperkt. Met een voorbereidingsbesluit kam het komende jaar worden bepaald in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd. Amsterdam is de eerste stad in Nederland die deze stap zet.

‘Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt’, licht wethouder Marieke van Doorninck toe. ‘Met dit voorbereidingsbesluit staan we nieuwe aanvragen niet toe en gaan we gedurende een jaar goed bekijken waar wel of niet en onder welke voorwaarden darkstores voor flitsbezorging een plek kunnen krijgen in de stad. Ondertussen zullen we met handhaving de overlast van bestaande darkstores met flitsbezorging extra in de gaten houden.’

Sinds halverwege 2021 zijn in Amsterdam flitsbezorgdiensten vanuit darkstores actief. Voor een optimale bedrijfsvoering zijn distributiecentra gekozen die zo dicht mogelijk bij de klant liggen, vaak midden in de woonomgeving. Een voorbeeld daarvan is de darkstore van Flink aan het Christiaan Huijgensplein in de Watergraafsmeer. Opmerkelijk daarbij is dat de winkel, waarvan de ramen zijn afgeplakt, naast een supermarkt van Albert Heijn is gevestigd. Ook daar zijn er klachten over geblokkeerde stoepen, over het straatbeeld, over verkeersveiligheid en geluidsoverlast.