Home Duurzaam Google en Universiteit Utrecht brengen luchtkwaliteit op straatniveau in kaart

Google en Universiteit Utrecht brengen luchtkwaliteit op straatniveau in kaart

0

Twee jaar lang reden twee Street View auto’s van Google door Amsterdam, uitgerust met meetapparatuur van de Universiteit Utrecht, om de luchtkwaliteit van elke straat in Amsterdam meerdere keren te meten. De bijna zes miljoen metingen laten zien dat, met name door het gemotoriseerde verkeer, de concentratie van ultrafijn stof, roet en stikstofdioxide in drukke straten tot drie keer zo hoog is dan de rustigere straten van Amsterdamse wijken. In Oost vallen naast de Ring A10 de Wibautstraat en Weesperstraat als sterk vervuilde straten op.

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft grote impact op onze gezondheid. Naar schatting overlijden er volgens de Universiteit van Utrecht elk jaar wereldwijd vier tot negen miljoen mensen voortijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door het inademen van vervuilde lucht.

Zeer gedetailleerde kaarten maken onderzoek naar de gezondheidseffecten mogelijk

Steden brengen de luchtkwaliteit doorgaans in kaart aan de hand van een beperkt aantal meetpunten, maar de luchtkwaliteit en daarmee de mate van luchtvervuiling kan van straat tot straat en van dag tot dag verschillen. Vaak worden alleen de wettelijk verplichte stoffen gemeten. En dat geeft een vertekend beeld.

Ultrafijn stof, deeltjes van nanoformaat (minder dan 0,1 micron in diameter) die zich in de uitlaatgassen van auto’s bevinden, wordt niet in de standaardmetingen meegenomen. Wetenschappers maken zich grote zorgen over deze ultrafijne deeltjes. De deeltjes kunnen tot diep in de longen en in de bloedsomloop doordringen, en zo het risico op ademhalings- en hart- en vaatziekten vergroten.

Met het Project Air View zijn voor het eerst de ultrafijne deeltjes zichtbaar gemaakt. Daarmee vormt het een unieke aanvulling op de metingen van de vaste meetstations die Amsterdam al gebruikt voor monitoring en planning. Het geeft de kans te onderzoeken wat de gezondheidseffecten van deze kleine deeltjes zijn en of er behoefte is aan nieuwe regelgeving.

De kaarten zijn voor iedereen toegankelijk via de website van Google’s Environmental Insights Explorer (EIE) externe link

Roel Vermeulen van de universiteit Utrecht legt uit hoe hij en zijn team een Google Street View Car hebben omgebouwd tot een Air View Car. Daarmee hebben ze de luchtkwaliteit van van Amsterdam tot op straatniveau in kaart gebracht.