Home Duurzaam Gratis ov voor kinderen op woensdag en in het weekend

Gratis ov voor kinderen op woensdag en in het weekend

0

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen in Amsterdam vanaf 2021 gratis reizen in het OV op woensdagmiddag en in het weekend. Dat staat in de Agenda Autoluw die woensdag door het college van B en W is gepresenteerd. Ook komt er een pilot met een nachtmetro in het weekend en P+R’s worden uitgebreid.

De agenda autoluw omvat in totaal 27 maatregelen die bijdragen aan de ambitie om meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen en de stad tegelijk bereikbaar te houden. ‘Een autoluwe stad bereik je in de eerste plaats door mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor hun auto. Daarom investeren we met deze agenda flink in het openbaar vervoer’, zegt wethouder Sharon Dijksma.

Door kinderen in de weekenden en op woensdagmiddagen gratis mee te laten reizen met een volwassene hoopt Dijkstra nog veel meer mensen te kunnen verleiden gebruik te maken van het ov-netwerk van de stad. Om dezelfde reden start een pilot voor een nachtmetro, waarbij mensen op twee metrolijnen van de stad langer kunnen rijden in de nachten in het weekend.

Naast de investeringen in aantrekkelijk openbaar vervoer, staan er in de agenda nog meer maatregelen die op een andere manier bijdragen aan de ambities van het college om de stad autoluw te maken. Zo worden ook de P+R’s aan de randen van de stad uitgebreid en worden deelauto’s- en fietsen beter beschikbaar bijvoorbeeld ook bij metrostations.

De komende jaren wordt daarnaast ruimte gecreëerd in straten voor fietsers en voetgangers en worden de leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd. Huidige knelpunten worden aangepakt. Veel woonstraten zijn nu al als verblijfsgebied ingericht, inclusief een 30 kilometer-zone. Waar dit nog niet het geval is en 50 kilometer nog de norm is, worden die waar nodig bij groot onderhoud aangepast.

Doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft in Amsterdam zal zoveel mogelijk gebruik maken van de wegen rondom de stad. Bij wijze van proef wordt de Weesperstraat voor het verkeer een aantal weken wordt afgesloten om zo de effecten op het hoofdwegennet te onderzoeken. op die manier wil Dijkstra het autoverkeer zorgvuldig en geleidelijk verminderen. Daarbij blijft de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd.

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de agenda  autoluw te voorzien van advies. Na deze adviesronde zal het college de adviezen bespreken en wordt de definitieve agenda eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.