Home Overzicht Het Rietlandpark, waar ligt dat?

Het Rietlandpark, waar ligt dat?

0

Het is misschien een van de minder bekende parkjes in Amsterdam-Oost, maar het is een belangrijk stukje groen. Het Rietlandpark, in de driehoek tussen de Oostelijke Handelskade, de spoorlijn Centraal – Muiderpoort en de monding van de Piet Heintunnel. Daar ligt het Rietlandpark.

En het Rietlandpark is net vernieuwd. De inrichting was wat aan de saaie kant en het gebruik door buurtkinderen en leerlingen van twee aan het park grenzende basisscholen heel intensief. Kortom, het lag er allemaal niet zo fraai meer bij, zoals op de foto’s wel is te zien. Als sportliefhebber en voetbalfan vind ik het maar al te leuk om te zien hoe intensief de kinderen aan het spelen en voetballen zijn! Een knap voetbalveld is het minste wat we deze fanatieke kids kunnen bieden, want bewegen is gezond!

Hoog tijd voor onderhoud en herinrichting dus. In de afgelopen jaren zijn er veel gesprekken geweest met de buurt, de scholen en bedrijven. Veel wensen zijn de revue gepasseerd en op basis van uiteenlopende wensen en ideeën was er uiteindelijk een ontwerp. Een ontwerp wat het intensieve gebruik aankon, waarin meer ruimte was voor de fietsen bij de halte van tram 26 en met meer biodiversiteit en zitgelegenheid. Er is veel geïnvesteerd in hoogwaardig groen en de wens om een groen park aan te leggen en een ‘parkgevoel’ te creëren is naar mijn mening geslaagd. In augustus was het park klaar, precies op tijd want de scholen zijn weer begonnen.

Het Rietlandpark is af en tegelijkertijd zijn er allemaal ontwikkelingen in de omgeving. Want net voor het zomerreces werd het langverwachte rapport van Commissie D’Hooghe over de oeververbindingen over het IJ gepresenteerd. In dit rapport staan een hoop spannende zaken voor Oost (een brug van het Azartplein naar Noord, een veerverbinding van de Sluisbuurt naar het Oostelijk Havengebied en een veerverbinding van de Kop van Java naar Noord), maar het spannendste is misschien wel de aansluiting van de Czaar Peterstraat, door Winkelcentrum Brazilië naar het Azartplein… Het is allemaal nog niet concreet en  vastgesteld en er zal nog wel wat water door het IJ stromen. We zitten in ieder geval niet stil en interessant is het zeker!