Een zwemdiploma halen in het Sportfondsenbad of voetballen bij een club? Toneelles volgen bij TIJ? Kinderen uit minimagezinnen kunnen vanaf dit seizoen rekenen op een hogere vergoeding voor het lesgeld van hun culturele, sport- en/of zwemlessen.

De jaarlijkse bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam (JFSCA) voor de contributie is vanaf dit schooljaar per kind per jaar 480 euro voor culturele lessen, zoals dans of theater, en 350 euro voor sport, zoals voetbal of kickboksen. Ook voor het behalen van zwemdiploma’s zijn de vergoedingen omhooggegaan, zo wordt voor het A-diploma met diplomagarantie 720 euro vergoed per kind.

Een verhoging van de tegemoetkoming in het lesgeld is nu hard nodig, merkt Levi Heimans van het JFSCA. ‘Uit recent onderzoek is gebleken dat geld één van de belangrijkste belemmeringen is voor ouders om hun kinderen deel te laten nemen aan sport en cultuur in hun vrije tijd. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam is er juist voor gezinnen die meer moeite hebben om rond te komen of geldzorgen hebben en betaalt de contributie voor de kinderen.’

‘De maximale vergoeding die we tot voor kort hanteerden is steeds vaker niet toereikend genoeg om kinderen te laten participeren aan de lessen’, merkt Levi Heimans. ‘De blijvend stijgende kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en vaste lasten zoals huur of de energierekening raakt de gezinnen die al weinig te besteden hadden extra hard. Dat zijn juist de gezinnen die we proberen te helpen, zodat alle kinderen dezelfde kansen hebben op kunst, bewegen en zwemvaardigheden, ongeacht de financiële situatie thuis.’

Het JFSCA ziet dat voor meer en meer gezinnen een beperkte eigen bijdrage al een reden kan zijn om een kind helemaal niet aan te melden bij een sportclub of voor culturele lessen. Levi Heimans: ‘Als een club een hoger tarief vraagt dan het door ons maximaal vergoede bedrag, bestaat de kans dat ouders genoodzaakt zijn om te besluiten hun kinderen dit jaar helemaal niet te laten deelnemen. Met de verhoging van onze vergoeding voor alle lessen proberen we dit te voorkomen.’

‘We hopen dat zoveel mogelijk kinderen hierdoor wel bijvoorbeeld toneellessen kunnen volgen of zich bij een voetbalclub kunnen aansluiten. Door kinderen te ondersteunen bij deelname aan deze activiteiten willen we bijdragen aan kansengelijkheid. Kans op plezier en zorgeloos bezig zijn met vriendjes en vriendinnen, maar ook kans op ontwikkeling verschillende gebieden, zoals sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe fijn en belangrijk dit is voor de sociale contacten, voor het zelfvertrouwen, maar bovenal voor plezier!’

Lees hier meer over de nieuwe spelregels en voorwaarden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam