Home IJburg IJtram krijgt nieuwe stalling

IJtram krijgt nieuwe stalling

0
Sporters voor de huidige tramstalling met sportieve beschildering.

Een nieuwe, definitieve tramstalling is nodig omdat het aantal trams op lijn 26 wordt uitgebreid. De huidige stalling van de IJtram ligt in de open lucht in Baaibuurt-Oost. Met 32 opstelplaatsen is er de komende 10 jaar nog voldoende ruimte voor de IJtram, inclusief de eerste verlenging naar IJburg 2e fase. Uit een uitgebreide variantenafweging komt de Oostpunt naar voren als voorkeurslocatie voor de nieuwe tramstalling.

De huidige langgerekte stalling vormt een scheiding tussen de verschillende woonbuurten. Verder is de tramstalling niet goed ingericht. Zo is er weinig ruimte om rond te rijden in de stalling als er bijvoorbeeld een tram kapot is. En is het niet mogelijk om richting de binnenstad de stalling in en uit te rijden.

De Oostpunt ligt wat verder af van huidige en toekomstige woonbuurten. Een tramstalling op deze plek heeft daardoor minder gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt(en), dan een stalling in Baaibuurt Oost. Bovendien levert het verplaatsen van de huidige, tijdelijke tramstalling naar de Oostpunt ruimte op voor de bouw van ongeveer 700 extra woningen in Baaibuurt-Oost en dat maakt de buurt leefbaarder.

Eerder was er een voorstel van een bewoner van het Zeeburgereiland bij Oost Begroot om op de Oostpunt de kans te pakken om meer stadsgroen langs het BuitenIJ te realiseren. ‘Hier ligt een bijzondere kans wanneer we een stadspark maken met een eigen karakter op de Oostpunt. De Oostpunt op het Zeeburgereiland is een unieke locatie aan de kust van Amsterdam’, liet initiatiefnemers Ruud Klerks toen weten. Het plan ging niet door.

De Oostpunt is dus de voorkeurslocatie voor een definitieve tramstalling voor de IJtram en een eventuele toekomstige extra tram naar het Zeeburgereiland. Deze locatie is het geschiktst voor het parkeren van 38 trams en biedt ook ruimte voor een reservering voor eventueel 16 extra trams in de toekomst. De ambitie is om een overdekte tramstalling te bouwen, waarbij het gebouw voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. De totale ruimte die nodig is voor een definitieve tramstalling, inclusief ruimtereservering voor de toekomst, is ongeveer 3 hectare. Door deze grootte en de beperkte ruimte in de stad heeft een gebouw dat geschikt is voor andere functies op het dak de voorkeur.

De tramstalling op de Oostpunt, biedt onder andere door de ligging aan de A10, de meeste kansen voor een combinatie met andere functies, zoals bijvoorbeeld een groen dak of een logistieke hub op het dak van de tramstalling. Dit zou een centrale plek kunnen worden voor opslag/overslag van goederen.

De tramstaling op de Oostpunt. Bron gemeente Amsterdam.