In de Javastraat tussen de Sumatrastraat en de Celebesstraat wordt met ingang van februari volgend jaar eenrichtingsverkeer ingevoerd.  Eerdere maatregelen als de inzet van extra handhaving en het verkorten van de laad- en lostijden hadden niet het gewenste effect.

E

en fietsstrook wordt in tegenstelde richting aangelegd om aan te geven dat er wel fietsers in tegengestelde richting door de straat fietsen. Voor de veiligheid van voetgangers worden er twee oversteekplaatsen aangelegd aan de linker- en rechterzijde op de kruising met de Celebesstraat. Ook omdat vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn tussen 07.00 uur en 12.00 uur in tegenstelde richting mogen keren om de Javastraat te verlaten. Deze uitzondering geldt alleen de eerste twee jaar, zodat ondernemers de tijd krijgen om met kleinere vrachtwagens te laden en lossen.

Dit tijdsbestek sluit aan bij de ambitie van Amsterdam om in 2025 uitstootvrije zones in te stellen. Kleinere vrachtwagens zijn nodig om het gebied via de smallere straten, die op de Celebesstraat aansluiten, te kunnen verlaten. Verkeersborden worden geplaatst om het eenrichtingsverkeer aan te geven. De verwachting is dat de werkzaamheden eind februari 2024 klaar zijn en dat dan de nieuwe verkeersregel in gaat.

De verkeerssituatie in de Javastraat wordt door bewoners en ondernemers al langer dan chaotisch ervaren. In 2021 stelde stadsdeel Oost beperkte laad- en lostijden in en werd er regelmatig gecontroleerd op fout- en dubbel parkeren. Dit bleek niet afdoende te zijn voor de verkeersveiligheid. Daarom werd de tunnel tussen de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat in augustus in één richting afgesloten voor motoren, auto’s en vrachtauto’s. Vanaf begin augustus kunnen auto’s alleen vanaf de Javastraat onder de tunnel naar de Eerste van Swindenstraat rijden en niet andersom.