Home Overzicht Indische Buurt Zuid in Top-10 meest versteende buurten

Indische Buurt Zuid in Top-10 meest versteende buurten

0

De Indische Buurt Zuid behoort bij de tien meest versteende buurten van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu naar de verstening van de openbare ruimte. Van de tien meest versteende buurten liggen er maar liefst zeven in Amsterdam. De Indische Buurt Zuid is er een van. Daar is slechts 0,6 m2 groen per woning beschikbaar, terwijl de norm 75 m2 groen per woning is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Amsterdam de meest versteende nieuwbouwbuurten heeft. Maar liefst zeven van de tien nieuwbouwbuurten voldoet niet aan de norm van 75m2 groen per woning. Twee daarvan bevinden zich in Oost. Zo is in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland, die in 2017 is gerealiseerd, slechts 29 m2 groen per woning beschikbaar. Ook IJburg West staat in deze top-10 met slechts 34 m2 groen per woning.

Volgens de millieuorganisatie is het belangrijk dat er in steden voldoende groen is. Het is noodzakelijk voor de biodiversiteit in de stad, voor de gezondheid en het welzijn van bewoners. En voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast.

Uit de cijfers blijkt dat gemeentes veel te weinig ruimte maken voor groen in de openbare ruimte. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is ‘versteend’. Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het belang van voldoende groen in de stad, delft ook in nieuwbouwijken groen vaak het onderspit. Natuur & Milieu wil daarom dat de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan.

In 2021 agendeerde Natuur & Milieu dit probleem al met het manifest ‘Bouwen voor Natuur’. De oproep daarin was: maak natuurinclusief bouwen de standaard. Een van de voorgestelde maatregelen in dit manifest is het realiseren van voldoende natuur in de buurt. Vlakbij iedere woning zou groene publieke ruimte moeten zijn. Een versteende omgeving is hiervoor geen goede basis. Het is niet goed voor de bewoners en voor de natuur. Nu er een grote woningbouwopgave is, is minder versteend bouwen extra urgent.