De buitenbaan en ijshal van het Jaap Edencomplex zijn over de datum. De Jaap Edenbaan is met ruim een half miljoen bezoekers per jaar de drukst bezochte en ook oudste buiten kunstijsbaan ter wereld waar nog geschaatst wordt. De begin jaren 70 opgeleverde Jaap Edenhal is sinds jaar en dag de thuishaven van ijshockeyclub de Amsterdam Tigers en andere ijsverenigingen.  Door een onzekere toekomst raakte het gebouw afgelopen jaren steeds meer in verval.

Lewis Daniels

Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van Stichting IJscomplex Jaap Eden zwak is. De verwachting is dat er vanaf 2024 een exploitatietekort ontstaat omdat de energiekosten stijgen als de stichting eind 2023 een nieuw energiecontract moet sluiten. Net als bij andere ijsbanen in Nederland is het niet waarschijnlijk dat zij deze kosten kunnen betalen.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) wil met een duurzame renovatie de schaatsbaan behouden als unieke publieke voorziening voor de stad. Belangrijk uitgangspunt is dat schaatsen betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk is én blijft voor elke Amsterdammer.

Het college van B en W verstrekt een uitvoeringskrediet voor de renovatie van de 400 meter buitenbaan en de vernieuwing van alle bijbehorende technische installaties. Omdat het om een belangrijke investering gaat, is in overleg met de Stichting Jaap Eden besloten dat de gemeente weer eigenaar wordt van het ijscomplex. De stichting doet afstand van het huidige erfpachtrecht, huurt en exploiteert het ijscomplex voortaan, en komt met een nieuwe begroting. De plannen worden eind maart definitief als de gemeente en de stichting de akte van opzegging van het erfpachtrecht en de huurovereenkomst ondertekenen

De koelleidingen in de nieuwe baan zijn verdeeld in zones. Die leveren betere ijskwaliteit en maken optimaler gebruik van energie. Ze hebben minder ammoniakopslag, wat veiliger voor de omgeving en beter voor het milieu is. Zoveel mogelijk installatieonderdelen worden hergebruikt. Door het hergebruik van schraapijs zijn de koelinstallaties duurzamer, vrijgekomen restwarmte verwarmt voor een deel de gebouwen op het ijscomplex.

December 2021 werd bekend dat ook de ijshal op het complex op de schop gaat. De voorgenomen investering voor fase 2, van het zogeheten participatietraject, is bestemd voor de bouw van een extra trainingshal en een nieuwe wedstrijdhal. Uit de begroting van 2023 blijkt dat de voortzetting van de herontwikkeling van het Jaap Edencomplex  – tijdelijk – stil ligt. Nog steeds is onduidelijk of er een of twee nieuwe hallen komen. Zodra een definitief besluit is genomen wordt het participatietraject hervat.

Volgens de planning begint de renovatie van de 400 meter baan deze zomer en kan daar in oktober bij de start van het nieuwe seizoen weer op geschaatst worden.