Home Overzicht Jungle, bedenker van de Fixbrigade, mag nu onderaannemer worden

Jungle, bedenker van de Fixbrigade, mag nu onderaannemer worden

0
De Fixbrigade actief. Foto Björn Martens.

De Fixbrigade van duurzaamheidscentrum Jungle geeft al sinds 2018 advies aan bewoners om woningen energiezuiniger te maken en voert meteen energiebesparende maatregelen uit.  Echter, bij de aanbesteding door de gemeente ging de opdracht plotseling naar een andere partij. Onbegrip alom, ook bij de gemeenteraad. De Fixbrigade van Jungle is nu door de gemeente benaderd om haar kennis en kunde aan te wenden voor ‘maatschappelijke uitdagingen in de stad’. Met andere woorden, de Fixbrigade mag onderaannemer worden.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Rutger Groot Wassink dat met de Fixbrigade is besproken dat een samenwerking met de contractanten, de opdrachtgevers, wordt voorgesteld. De Fixbrigade treedt dan op als onderaannemer. Ook wordt gevraagd of de Fixbrigade wil bemiddelen van personeel naar de contractanten. of eventueel andere werkgevers in de technieksector.

Groot Wassink laat in zijn brief weten dat de gemeente geen zeggenschap heeft over samenwerkingspartners. ‘De keuze om een samenwerking op zetten zoals in bovengenoemde opties is dan ook niet aan de gemeente, maar aan de contractanten van het project en de FIXbrigade.’ Hij voegt daar aan toe dat deze opties tot nu toe nog niet tot een resultaat hebben geleid.

De wethouder laat ook weten dat het college nog in gesprek is met een van de Amsterdamse woningcorporaties en de FIXbrigade over een mogelijke opdracht voor het onderhoud en verduurzaming van corporatiewoningen. Daarin wordt gekeken naar een bijdrage aan leerwerktrajecten.

De Partij voor de Dieren en de SP vinden het zorgwekkend dat Amsterdam kennelijk onvoldoende in staat is om initiatieven zoals de Fixbrigade, waar iedereen veel waarde aan hecht, voldoende te faciliteren en ze zo te behouden voor de stad. Zij stelden vragen aan het college over de gang van zaken.

Met deze toenadering vanuit de gemeente Het lijkt er op dat de ervaring en kennis van de Fixbrigade nodig is om het project door een andere organisatie op dezelfde wijze te kunnen laten voortbestaan.

De Fixbrigade is ontwikkeld door Jungle Amsterdam in de Tweede van Swindenstraat. Het project is bedacht en opgezet door Jannekee Jansen op de Haar, directeur-bestuurder van Jungle, samen met Francis Langedijk, hoofdfixer en leermeester van de Fixbrigade. In 2017 zagen ze dat buurtbewoners met een laag inkomen hulp nodig hadden bij het besparen op hun energieverbruik. Energiecoaching, gedragstips of alleen het afleveren van energiebesparende producten is vaak niet genoeg. Samen met de bewoner bepalen de Fixers wat er aangepakt moet worden, om vervolgens het kosteloos te installeren.