Negen restaurants, nachtclubs en culturele podia buiten het centrum hebben een 24 uursvergunning gekregen. In Oost zijn dat er drie: Q-Factory, Oosterbar en Doka in het Volkskranthotel. Om de gewilde vergunning te krijgen, moet de plek iets toevoegen aan het aanbod in de stad en onderscheidend zijn.

De negen vergunningen zijn toegekend aan zeven horecaplekken en twee nieuwe vergunningen aan restaurants. In totaal heeft Amsterdam nu vijftien plekken met een 24 uursvergunning. In Oost mogen nu Q-Factory, Oosterbar en Doka zelf hun openings- en sluitingstijden bepalen.

Amsterdam wil een bloeiende, diverse nachtcultuur stimuleren. ‘De nacht, en alle initiatieven die daar ontstaan, is cultureel, economisch en sociaal gezien van groot belang voor onze stad’, zegt Kunst -en cultuurwethouder Touria Meliani. ‘De nacht heeft alle Amsterdammers wat te bieden en met deze vergunningen wil het college initiatieven in de nacht verder versterken en ondersteunen.’

In 2021 werd de allereerste Nachtvisie gepresenteerd. Daarin werd onder andere een ondersteuningsregeling voor de nachtcultuur tijdens corona gepresenteerd. De Nachtvisie stond mede aan de basis van de uitbreiding van het aantal 24 uursvergunningen.

Voorwaarde voor de vergunning is dat de plek een verrijking is voor de stad, bijvoorbeeld omdat er een cultureel programma wordt aangeboden. Ook zijn de aanvragen beoordeeld op financiële haalbaarheid. Daarnaast is door de stadsdelen en de politie beoordeeld of een 24 uursvergunning geschikt is op de locatie. De burgemeester kan – als daar aanleiding voor is – devergunning ook weer intrekken. Vergunningen worden afgegeven voor een periode van drie jaar en kunnen één keer verlengd worden met nog eens drie jaar.