Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is overdag welkom bij een van de buurthuiskamers van Het Leger des Heils. Ook vraagt ‘het leger’ andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil het Leger des Heils deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden. Ook kerken en de Oba in Oost stellen hun ruimtes beschikbaar.

Met dit initiatief wordt aandacht gevraagd voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit voorzorg kiest voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp’ers, gezinnen, studenten. Verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers van het Leger des Heils is iedereen welkom.

‘Van de aangekondigde steunpakketten van de overheid gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets merken. Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten’, zegt bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp. ‘Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening straks niet meer kunnen betalen. Vanaf 1 november gaan de ruim honderd buurthuiskamers minimaal vijf dagen open. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te zitten.’

Het Leger des Heils wil een brede beweging op gang brengen waarbij andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen. Zo heeft de Oba heeft zich aangesloten bij het initiatief met het open stellen van locaties waar jong en oud welkom is voor ontmoeting, inspiratie en activiteiten. Ook kerkelijk Nederland doet mee. Zo zullen verschillende kerken van de Protestantse Kerk (PKN) de deuren openen voor mensen die in de kou zitten.

Mensen die willen weten of er een Warme Kamer in de buurt is, kunnen kijken op warmekamers.nl. Ook organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een Warme Kamer willen aanbieden, kunnen op deze website terecht.

Foto Leger des Heils