Home Overzicht Liander start bouw verdeelstation op Strandeiland

Liander start bouw verdeelstation op Strandeiland

0

Op Strandeiland is de bouw van een elektriciteitsverdeelstation van start gegaan. Het vijfde eiland van IJburg en krijgt straks 8.000 woningen. Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe woningen wordt met het station alvast de elektriciteitsinfrastructuur aangelegd voor Strandeiland en de rest van IJburg. Wethouder Marieke van Doorninck en Daan Schut vaan Liander staken een symbolische stekker in een stopcontact.

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt snel en op dit moment zijn er in delen van de stad, zoals in Buiksloterham, knelpunten op het elektriciteitsnet. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, moet het elektriciteitsnetwerk in de stad de komende tien jaar worden verdubbeld en bouwt Liander vijftien nieuwe elektriciteitsstations. Het station op Strandeiland levert straks stroom voor heel IJburg en ontlast daarmee andere delen van de stad, zoals het bestaande elektriciteitsstation op de Hoogte Kadijk. Dat station krijgt dan weer meer ruimte voor de elektriciteitsvoorziening voor het centrum van Amsterdam.

Moderne duurzame woonwijken die niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten verbruiken volgens Daan Schut van Liander drie á vier keer meer elektriciteit dan ouderwetse wijken.

‘Het neerzetten van een elektriciteitsstation lijkt simpel, maar het is met een oppervlakte van een klein voetbalveld en veel inkomende en uitgaande kabels zowel boven- als onder de grond een grote uitdaging. De ruimtelijke inpassing is op Strandeiland relatief snel gegaan, ook door goede samenwerking met gemeente én doordat Strandeiland een ‘groene weide’ is.’