Home Oud Oost Linnaeusstraat en Middenweg gaan volgend jaar op de schop

Linnaeusstraat en Middenweg gaan volgend jaar op de schop

0

De Linnaeusstraat en het eerste deel van de Middenweg zijn aan onderhoud toe. De trambaan en kabels en leidingen voor gas, water, stroom en internet worden vernieuwd. Verouderde kabels en leidingen worden verwijderd. Het werkgebied loopt van het kruispunt Linnaeusstraat en de Wijttenbachstraat tot aan de kruising van de Middenweg met de Hogeweg. Dit jaar vindt de besluitvorming plaats, in de zomer van 2025 starten de werkzaamheden, eind 2027 zijn ze klaar.

In de plannen krijgen voetgangers, fietsers, groen en de tram meer ruimte. In beide richtingen worden de stoep en de fietsstrook breder, de fietsers delen de ruimte niet meer met auto’s. De auto’s rijden op de trambaan. De beide kruispunten krijgen een andere indeling waardoor ze overzichtelijker en veiliger worden.

De trambaan wordt vernieuwd, de haltes Wijttenbachstraat, Oostpoort en Hogeweg worden toegankelijker gemaakt. Onderzocht wordt of de halte Oostpoort opgeschoven kan worden zodat die recht tegenover de ingang van Oostpoort komt te liggen. Als dat lukt, wordt de Pretoriusstraat afgesloten voor auto’s die vanaf de Linnaeusstraat komen. Hierdoor wordt het pleintje tussen de Pretoriusstraat en Linnaeusstraat veiliger voor fietsers en voetgangers, is de verwachting.

Uitgangspunt is dat de huidige bomen zo veel mogelijk behouden blijven. Het streven is zo veel mogelijk bomen te plaatsen op de nieuwe stoepen. Door de werkzaamheden moeten bomen worden verwijderd of verplaatst. Bodemonderzoek en onderzoek naar de staat van de huidige bomen moeten uitwijzen hoeveel bomen verwijderd moeten worden en hoeveel bomen erbij (kunnen) komen.

De auto krijgt minder ruimte, zij gaan op de trambaan rijden. Na de werkzaamheden kan er niet meer geparkeerd worden op een groot gedeelte van de Linnaeusstraat en de Middenweg, is het voorstel. OP een aantal plekken wordt de rijrichting omgedraaid, zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert. Er blijft voldoende ruimte om te laden en te lossen.

De plannen zijn onlangs gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. In het voorjaar worden de plannen uitgewerkt en buigt de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur van het stadsdeel zich over de ontwerpen. Later in 2024 volgen er meer bijeenkomsten, waarin bewoners en ondernemers kunnen meedenken over de voorzieningen op het voetpad. In de zomer worden de definitieve ontwerpen afgerond. In de zomer van 2025 beginnen de werkzaamheden. Eind 2027 is het werk naar verwachting klaar.