Blikjes en kleine flesjes zijn na de invoering van statiegeld bijzonder in trek bij mensen die wat bij willen verdienen. Afvalbakken worden opgebroken en leeggehaald om er statiegeldverpakkingen uit te halen. Ander afval wordt vaak achtergelaten op straat. Maar ook voor kapotte afvalbakken en veel zwerfafval. Het is een landelijk probleem
waar nog geen goede oplossing voor is gevonden. Maar ook bij de inleverpunten in de supermarkten gaat het mis.

Wethouder Zita Pelskondigt in een brief aan de gemeenteraad maatregelen aan. In alle stadsdelen komt deze zomer een team van twee reinigers. In de voornaamste probleemgebieden gaan deze teams open afvalbakken van een vuilniszak voorzien, ze sluiten en de rommel er omheen opruimen. Daarnaast inventariseren de teams welke afvalbakken stuk zijn, zodat ze kunnen worden gerepareerd. Ook worden op bepaalde afvalbakken andere sloten geplaatst.

Een proef met doneerrekjes op 23 afvalbakken in het Centrum zou een oplossing kunnen zijn om het de verzamelaars van blikjes en flesjes wat makkelijker te maken. Deze proef wordt later uitgebreid naar andere stadsdelen om te zien wat daar de effecten zijn. Verder roept de wethouder ondernemers op zich te houden aan de verplichting te houden om 25 meter rondom hun bedrijf de straat schoon te houden en zwerfafval te verwijderen.

De kleine statiegeldflesjes en -blikjes geven niet alleen rommel op straat, maar ook bij de inleverpunten in de supermarkten gaat het vaak mis. De blikjes laten door de vaak kleverige resten bij het inleverpunt een vieze boel en een kleverige vloer achter. Misschien zijn het nog startproblemen, maar regelmatig worden blikjes niet door het apparaat geaccepteerd. Niet prettig als je meewerkt om het afvalprobleem mee helpt op te lossen.

De inzamelaars van het verpakkingsmateriaal komen met de opbrengst van hun tocht langs de afvalbakken en opengebroken vuilniszakken naar de inleverautomaten om bij iedere inworp 15 cent te incasseren. Zo stond in de Lidl bij Insulindeweg onlangs een lange rij mensen te wachten, totdat een ‘inzamelaar’ de inhoud van vier grote zakken gevuld met honderden blikjes en flesjes een voor een aan de innameautomaat had toevertrouwd. Dat leidde tot een ongemakkelijke situatie.