Home Overzicht Mark van Dongen: ‘De invloed van stadsdeelcommissie is gering, maar je moet...

Mark van Dongen: ‘De invloed van stadsdeelcommissie is gering, maar je moet doen wat kan.’

0

Wie zitten er in de stadsdeelcommissie? Zijn er commissieleden vertrokken en vervangen door wie? Wie werden er vier jaar geleden gekozen? Over welke onderwerpen heeft de stadsdeelcommissie geadviseerd en hoe? We vinden maar weinig mensen die daarop de juiste antwoorden konden geven.

De SP doet  weer mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie Oost en wil opnieuw twee zetels binnenslepen.

De stadsdeelcommissies zijn volgens lijsttrekker Mark van Dongen een lege huls. ‘Ze krijgen nu iets meer bevoegdheden, maar feitelijk verandert er niets. De echte besluiten worden genomen door de gemeenteraad. De door het college benoemde dagelijks bestuurders hoeven zich niets aan te trekken van de stadsdeelcommissie. De SP doet vooral mee om bewoners te informeren over wat er daar over hun rug om besloten wordt en hen een stem te geven. Ze kunnen dan zelf voor hun eigen omgeving opkomen.’

Op de lijst van de SP staan Mark van Dongen, Angelo Allesandro Delsen, Chaheed Chekhchar, Tony Thijs, Karel van der Weide, Rosa Kroon en Charlotte Offenberg. Ze wonen in Indische Buurt, Oostelijk Havengebied, Oud Oost en de Watergraafsmeer. De SP heeft geen kandidaten op IJburg, maar daar zijn wel actieve leden.

De persoonlijke motivatie voor de kandidaten van de SP om zich verkiesbaar te stellen verschilt per persoon. ‘Voor mezelf, en ik denk voor de anderen ook, zijn we hier vooral om een stem te geven aan de mensen in de buurt en op te komen voor hun belangen’, zegt de lijsttrekker. ‘En ook om hen te informeren wat er hier gezegd wordt over zaken die hen direct aangaan. Verder ben ik zelf vooral actief om parken groen en toegankelijk te houden voor de buurtbewoners.’

‘Bovenal zijn we socialisten die streven naar gelijkwaardigheid voor iedereen en een gelijkwaardig inkomen. En zeker in deze tijd bestrijden we alle discriminatie. Dat is helaas met de opkomst van ultra-rechts extra nodig.’

Wat zijn de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma?

  • Wonen: Meer sociale woningen bouwen/geen verkoop sociale woningen/onteigening commerciële huizenopkopers (zoals blackstone).
  • Bestrijding armoede.
  • Toename van groen in de stad/ parken mogen niet afgesloten worden voor festivals.
  • Echte bewonersparticipatie: luister serieus naar mensen over hun omgeving.
  • Geen windmolens in woongebieden of natuurgebieden, wel in industriegebieden.
  • Intensief gebruik van daken voor zonne-energie of groen.

‘In de stadsdeelcommissie willen we dit alles vooral realiseren om samen met mensen voor hun situatie op te komen en ervoor te zorgen dat dit stadsdeel veilig, schoon en goed is om te leven voor iedereen. De invloed van een stadsdeelcommissie is gering, maar je moet doen wat kan. Bijvoorbeeld over armoede kun je kijken hoe je in de buurt mensen kan steunen, actieve groepen ondersteunen en buurthuizen faciliteren.’

Lijsttrekker Mark van Dongen.

In de afgelopen periode is de stadsdeelcommissie nagenoeg onzichtbaar geweest. Hoe denkt de SP vanuit de stadsdeelcommissie te communiceren met de bewoners? Mark van Dongen: ‘De SP zelf is altijd actief, niet alleen in een stadsdeelcommissie. De afgelopen periode met name over groen, participatie, lood in waterleidingen, tegen armoede en tegen het opkopen van woningen door investeerders. Het communiceren doen we op al die punten met bewoners. We zijn daarmee van deur tot deur gegaan als het ging over lood in waterleidingen en achterstallig onderhoud van panden. Voor andere onderwerpen zijn we naar bijeenkomsten gegaan en we zijn digitaal actief. Zelf beheer ik de facebookpagina’s Red de Amsterdamse parken en Red de bomen in het Oosterpark.  Communiceren is altijd belangrijk.’

De SP gaat natuurlijk weer campagne voeren. Welke rol speelt de stadsdeelcommissie daarin? Mark van Dongen: ‘Ongetwijfeld zal de campagne in Oost in het verlengde liggen van die van de gemeenteraad. Maar toegespitst op actuele zaken in Oost.’